Skrevet af Johanne Sønderlund Birn, formand for Fællesbestyrelsen, 29.09.14

Årsmøde – eller ikke årsmøde?

De fleste dage består af en lang række tilbud, som vi som forældre skal forholde os til og prioritere i mellem. Der er fritidsinteresser, arbejde, tid med familien, madlavningen, arrangementer på skolen – og nu er der også dukket en invitation til skolens årsmøde op – og hvad skal vi nu svare på den?

Det er naturligt, at vi som forældre prioriterer at deltage i de skolearrangementer, som er tætteste på vores børns hverdag. Klassearrangementer, forældremøder og den slags. Måske derfor ligger årsmødet typisk ikke højt på listen over arrangementer, vi kommer til.

Og hvad er det nu egentlig også lige, at årsmødet er for noget?

Årsmødet er skolens øverste myndighed, hvor de stemmeberettigede er forældrekredsen. På årsmødet vælges skolens forældrebestyrelse bestående af 7 forældre. Derudover er der nogle helt faste punkter på dagsordenen – fx beretning fra skolens leder, beretning fra skolens bestyrelsesformand og økonomi.

På årsmødet kan man altså få en gennemgang af nogle af de områder, skolen har haft fokus på i det forgangne år. Både fra et skoleperspektiv (skolelederens beretning) og et forældreperspektiv (formandens beretning) samt pixibogsudgaven af skolens regnskab. Derudover kan man som forældre komme med indkomne forslag, som man ønsker behandlet.

I store træk er det årsmødet. Ikke meget gøgl og ballade men en lejlighed til at blive opdateret på skolens fokusområder og økonomiske situation samt gøre sin indflydelse gældende.

I år er der udover de faste punkter et tema omkring mad for Grøn/Blå etage. Her ønsker vi input fra jer forældre til, hvordan vi kan give børnene på overbygningen et alternativ til turene i Løvbjerg og Bavinchi bageren efter chips, trøfler og dyre sandwich. I år bliver der altså en helt konkret mulighed for at byde ind på et emne, vi længe har diskuteret i bestyrelsen uden at være i stand til at komme frem til en optimal løsning.

Årsmøder slutter med lidt mad og her er der lejlighed til at få en snak med andre forældre, skolens ledelse og bestyrelse.

Hvis ovenstående giver mening, så hiv et par timer ud af kalenderen og tilmeld dig skolens årsmøde den 9. oktober kl. 19.00 – 22.00.

Jeg håber vi ses!