Skrevet af Johanne Sønderlund Birn, forælder og medlem af Fællesbestyrelsen, 07.02.13

Det kræver ikke den vilde legeplads for at kunne tage en omgang Bro, Bro, Brille – en lille asfaltplads kan vel klare det – til gengæld kan det måske være vanskeligt at motivere børnene til et aktivt frikvarter, hvis de skal få tiden til at gå på en lille asfalteret plads uden legeredskaber og udfordringer. Kochs Skole har en legeplads med masser af muligheder for leg og bevægelse med redskaber af alverdens slags. Her er plads til en basketkamp, mad på bål, balancegang, en tur på gyngerne eller i spiderweb og meget mere. Men det betyder samtidig, at der også er en risiko for at børnene kommer til skade.

Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vores legeplads er så sikker, som den kan blive uden at vi går alt for meget på kompromis med den legeplads, som giver børnene udfordringer og sjove frikvarterer.

Derfor har vi i bestyrelsen bedt Teknologisk Institut om at tage ”sikkerhedsbrillerne” på og gennemgå vores legeområder. Det er der kommet en diger rapport ud af, som med fotos med røde pile peger på, hvor vi skal være opmærksommen. Rapporten peger på alt fra møtrikker, der stikker lidt ud og ru træoverflader, som kan give en splint i fingeren, til revner og sprækker hvor en anoraksnor på vildveje kan betyde kvælningsfare.

Næste skridt bliver nu at lægge en plan for, hvordan vi bruger rapporten aktivt. Der er en risiko ved al leg, og langt de fleste ulykker i skoleskolen er faldulykker på asfalten. Hvis tingene kan gøres mere sikre uden at ændre på udfoldelsesmulighederne er det fint. Hvis ikke, vil vi bruge rapporten til at blive bevidste om de farlige steder og derved kunne gøre børnene opmærksomme på, hvor de skal passe på.

Børnene er rigtig glade for gangbroen, men det er klart, at der kan være en risiko ved at hænge i benene ned fra broen. Det skal børnene vide, så de kan passe på. Lige som der også kan være enkelte ting, som det giver mening at lave et decideret forbud mod.

Uanset hvordan vi griber det an, kan vi ikke lave en fuldstændig ulykkesfri legeplads. Ligesom den resterende verden heller aldrig bliver fuldstændig ulykkesfri. Men vi kan tage en række forholdsregler, der sikrer, at vi fortsat har den legeplads børnene gerne vil have, hvor der både er plads til Bro, Bro Brille og vilde lege – og som samtidig er så sikker som mulig.