Skrevet af Kim Møller Frandsen, afdelingsleder, 22.09.14

Fredag d. 19/9 er en anderledes skoledag på N. Kochs skole. Denne dag er det forældrene, der styrer slagets gang, planlægger og gennemfører dagens program for eleverne fra 0. – 9. klassetrin.  Alle medarbejdere er på tur, for at styrke og pleje de kollegiale relationer. I stedet rykker forældrene ind på skolen, hvor de får en helt unik mulighed for at opleve børnenes hverdag på tæt hold. Det må siges at være en win – win!

Det er helt tydelig fra start, at det her bliver en anderledes skoledag for børnene. Der er god stemning, måske kan man ligefrem mærke en spændt forventning. Både fra børn og voksne. Der er en underliggende drone – ”Det her bliver sjovt ”. Morgen FO starter på Rød med friskbagte boller til alle børn og voksne. Børnene sidder omkring det store bord sammen med de voksne – de hygger sig. I en klasse på Gul sidder en far og spiller guitar, mens børnene synger ad karsken bælg. De pløjer klassens sangmappe igennem.

Forældrene står og sidder rundt omkring for at få de sidste aftaler helt på plads. Hvem har buskortene? Hvad med en klasseliste, så vi kan krydse børnene af? Er der nogen der har husket mælken? Vi skal lige have låst mobilerne ind i skabet! Og så videre. God energi og stor opmærksomhed på opgaven.

Rundt i huset er der planlagt lidt af hvert. Der er ture ud af huset, som spænder fra byvandring, væksthusbesøg, leg på Tumlepladsen, på opdagelse i den Gamle by – til besøg på Forbrændingen. I en klasse arbejdes der med livredning og førstehjælp, i en anden er der praktisk arbejde omkring forskønnelse af de fysiske rammer. I fællesrummet på Grøn er der dækket op til fælles frokost på 6. årgang. På 8. årgang, er der arrangeret et samarbejde med lærerseminariet. En gruppe 4. års studerende har planlagt et forløb omkring ernæring og sundhed. Sådan kunne jeg blive ved.

Sidst på dagen mærkes der en vis udmatning. Trætheden indfinder sig hos forældrene, der har været noget at se til. Men der bliver givet udtryk for at det har været en god dag. Der bliver talt positivt om dagens oplevelser. Nogle steder ligefrem overraskelse over, hvor nemt det er gået. ”Det er nogle søde børn” – er der flere, der siger.

Det er en stor glæde at opleve dette engagement og den lyst til at deltage i børnenes skoleliv. Jeg kan ikke lade være med, at tænke på sidste uges oplæg fra Jens Andersen omkring de voksnes betydning for at børn udvikler lyst til læring, at de får bedre trivsel og ikke mindst at de kommer til at indgå i fællesskaber. Det at forældre kan favne og se andre børn end blot sit eget barn. Det at forældre vil være med til at understøtte rammerne for skolefællesskabet ved at deltage. Børn udvikler venskaber ikke fællesskaber, det er de voksne der laver rammerne for fællesskabet. Det at forældrene viser, at de vil noget med børnene, skaber et indhold der giver mening og tydeliggør en forventning om aktiv deltagelse.

”Det er fantastisk hvad børn kan, når de voksne kan – og de gider”, som Jens Andersen udtrykte det.