Skrevet af Johanne Sønderlund Birn, formand for Fællesbestyrelsen og forælder i 5b, 12.11.13

I sidste uge var der åbent hus, hvor mulige kommende forældre og børn kunne se og opleve skolen. Efter rundtur på skolen var der fællesmøde med orientering fra Lisbeth og derefter mulighed for at høre nærmere om skolen ved afdelingslederne og et par forældre. Jeg havde den fornøjelse at deltage fra bestyrelsen som repræsentant for forældrene.

Blog-01-nov-13
Det var rigtig dejligt at møde en masse voksne og børn, som var interesserede i skolen og som måske bliver kommende forældre og elever på skolen. Men det var også en rigtig god anledning til at reflektere over, hvad N. Kochs Skole egentlig er for en skole. Hvad betyder noget for mig som forælder og hvorfor var det nu lige, at vi i sin tid valgte skolen?

Vi deltog to forældre fra bestyrelsen – med børn på hhv. Rød og Gul etage – og en af de ting, der blev meget tydelig, da vi sad sammen og fortalte om vores oplevelse med skolen er, at rigtig mange ting bliver gjort forskelligt på de to etager. Der er fx forskel på, hvornår man har små venner, der er forskel på måden man holder lejrskole på, og der er forskel på oprydningsniveau. For bare at nævne nogle. Flere spurgte, hvad forskellene så betød – og det var svært at svare på. Men i virkeligheden er det nok heller ikke så interessant – det interessante er, at der på skolen er frihed til og mulighed for at gøre tingene på forskellige måder. Hvilket siger noget om den rummelighed, der er på skolen.

Blog-02-nov-13

Men uanset om man ender på Rød eller Gul etage får man adgang til en skole, som lægger vægt på fællesskabet med plads til forskelligheder. Og det giver god mening.