Skrevet af skolens bestyrelse, 05.05.14

Efter sommerferien sker der noget nyt på de danske folkeskoler. Det drejer sig dels om en ny folkeskolereform og dels om en ny måde at tilrettelægge lærernes arbejdstid på – den direkte konsekvens af lockouten.

Folkeskolereformen gælder for folkeskolen. Kochs skole er en fri skole, et alternativ til folkeskolen, hvor vi frit lader os inspirere af mange ting – herunder folkeskolereformen. De nye arbejdstidsregler gælder derimod for alle lærere – også dem på Kochs.

Reform

På Kochs Skole lader vi os inspirere mange steder fra. I efteråret gennemførte vi en profilanalyse for at få forældrenes, elevernes og medarbejdernes input til, hvad skolen kan og skal. I marts brugte vi et bestyrelsesdøgn på at undersøge, hvad der gør Kochs skole til verdens bedste skole for vores børn, og hvad vi skal blive bedre til for også fremadrettet at være et godt alternativ til folkeskolen.

I den forbindelse studerer og forholder vi os naturligvis også til folkeskolereformen. Mange af de ting reformen lægger op til, gør vi allerede på Kochs Skole. Vi arbejder med emneuger og kreative specialer, hvor vi bruger fagene på anderledes måder. Vi integrerer FO og skole i samme lokaler med samme voksne, så eleverne oplever sammenhæng i hverdagen. Vi har en længere skoledag i indskolingen, fordi vi har pauser, bevægelse og fællesspisning med en lærer i klassen. Vi har mere engelskundervisning.

Og så er der alle de områder, hvor vi er anderledes – og fortsat vil være anderledes. På Kochs Skole er der tid og plads til at være barn – derfor skal hele dagen ikke skemalægges. På Kochs Skole prioriterer vi de kreative fag – og en kreativ tilgang til alle fag. Vi har engagerede lærere, forældre og børn. Vi vægter det sociale fællesskab med lejrture, legemakkere, legegrupper, store venner, engle på arbejde, undervisning på tværs af klasser, fester, Kochssamling og meget mere – fordi trivsel er forudsætningen for læring. Det taler også elevernes udmærkede karaktergennemsnit for.

Arbejdstid

Den anden markante ændring i folkeskolen drejer sig om lærernes arbejdstid, og den gælder også for lærerne på Kochs Skole. Der er ikke længere nogen centralt bestemt aftale, som lærernes arbejde skal tilrettelægges på baggrund af.

Lærere og ledelse har siden efteråret været i dialog om, hvordan vi kan tilpasse de nye regler, så de passer til den måde, vi laver skole på. Vi har ikke ønsket at tage den fulde konsekvens og bede lærerne være til stede på skolen i 37 timer om ugen. Vi fastholder samme timetal og samme aktiviteter som hidtil, men den enkelte lærer skal i gennemsnit undervise knap halvanden time mere om ugen. Vi er i en konkurrencesituation med folkeskolen, regeringen skærer i vores tilskud og på den baggrund kan vi ikke forsvare at fastholde lærerlønninger, der svarer til folkeskolens uden også at følge undervisningstimetallet.

Den forandring I forældre vil mærke tydeligst, er, som Kurt også har skrevet på intra, at vi for at skabe bedre muligheder for samarbejde mellem lærerne, har besluttet at tirsdag eftermiddag skal være mødedag for alle lærere. Det vil vi udnytte til at give børnene nogle alternative tilbud i FO.

Kochs Skole i (nær) fremtid

Der vil ikke være nogle konkrete (reform)ændringer at mærke på Kochs Skole til august udover de ekstra timer, der er lagt ud til de enkelte klasser fra 1.-9., som kompensation for den manglende undervisning i forbindelse med lockouten.

De timer bliver brugt til to-lærerordninger og holddelinger og betyder dermed en mere intensiv undervisning end normalt.

Vi har nogle tanker i støbeskeen om et mere internationalt præg, om mere bevægelse og om lidt flere undervisningstimer i indskolingen. Vi følger naturligvis løbende erfaringerne fra folkeskolen, og vi vil altid gerne høre jeres forslag og holdninger, så vi kan inddrage dem i vores fremtidige planer.

 

Bestyrelsen