Skrevet af lærer Sandra Hellerup Sørensen, 20.10.14

For et par år siden var der to elever på 9. årgang her på skolen, som holdt en tale til deres dimission. De talte om at ’være klar til at flyve fra reden’. De fortalte om deres skoletid, og om hvorfor de nu følte sig styrkede til at sige farvel. Talen gjorde indtryk, jeg synes den ramte noget meget essentielt ved skolens arbejde. Som en del af et trygt og godt fællesskab glædede de sig til at kunne flyve frit, men var samtidig spændte på om vingerne kunne bære!

Jeg tror, at vi ved at arbejde mere målrettet med trivsel, forskellighed og kvaliteter i klassefællesskaber på skolen, kan være med til at styrke flere elevers vilje og mod til at træffe egne valg og få øje på egne drømme.

For et år siden var der et indslag i Radioavisen om MOT, et norsk trivselsprogram, som efter at have fungeret 17 år i Norge var startet på den første skole i Danmark. Resultaterne fra brug af MOT i Norge var overvældende og pegede på større selvtillid, optimisme, indlæringsevne, læringslyst og frem for alt MOD hos de unge. Jeg blev nysgerrig, synes det lød spændende fordi de snakkede om en forebyggende undervisning rettet imod trivsel, omsorg og retten til at være sig selv. Der blev ikke fokuseret på mobning og mistrivsel, som andre programmer arbejder med. Man forstærker det, man taler mest om og MOT er et konkret bud på en måde at have dialog med de ældste elever om inklusion i praksis.

Vi er nu i gang med MOT her på skolen, har været ude i klasserne for at præsentere programmet. Undervisningen er baseret på fortællinger, dialog, rollespil og øvelser, som giver indsigt i egen og andres værdi på en aktiv og interessant måde. Der vil blive fem til seks besøg i hver klasse i løbet af et skoleår på 7., 8. og 9. årgang. Vi glæder os til at mærke effekten af at arbejde med de gode, trygge fællesskaber, med egne drømme og med at finde MOD til at træffe egne valg og vise omsorg overfor sig selv og andre.

Jeg drømmer om, at alle elever fremover vil føle sig flyvefærdige når de forlader os på skolen!