Skrevet af Johanne Sønderlund Birn, forælder og medlem af Fællesbestyrelsen, 26.08.13

Ny skolestart kræver masser af nye beslutninger. Skal skoletasken være med Lego eller Spiderman? Skal det nye sprog være fransk eller tysk? Skal fritidsaktiviteten være sport eller musik?

I skolens bestyrelse skal der også tages beslutninger. Beslutninger om, hvilke områder vi skal sætte fokus på i det kommende år. Dagsordenen har gennem en længere periode indeholdt en lang liste over emner, som vi i bestyrelsen gerne vil beskæftige os med. Listen var efterhånden blevet temmelig lang, og derfor brugte vi tid på skoleårets første bestyrelsesmøde til at gennemgå listen.

Nogle emner bliver med tiden uaktuelle eller er blevet behandlet andre steder. Andre emner er pludselig højaktuelle og kræver at blive sat fokus på med det samme.

Efter gennemgang af listen, har vi besluttet, at nogle af de emner, vi kommer til at arbejde med ved de kommende møder bliver:

  • Det nye folkeskoleforlig – hvordan forholder vi os til de ændringer forliget kommer til at medføre i folkeskolen?
  • Førskole/børnehave – rigtig mange skoler er ”selvforsynende” med børn. Kan vi blive ved med at fastholde tilgangen uden at tænke i førskole eller børnehave?
  • Rekruttering – hvordan sikrer vi elever til de tomme pladser i klasserne igennem hele skoleperioden?
  • Overgang mellem rød/gul og grøn/blå – hvordan bliver vi endnu bedre til at håndtere overgangen fra klasse til Årgang?

Derudover er der naturligvis de emner, der dukker op undervejs, og som kræver akut behandling. Økonomi er naturligvis også et tilbagevendende emne, lige som flere emner bliver behandlet andre steder for derefter at vende tilbage til bestyrelsen. Det gælder fx beslutning om indførelse af en. madordning som lige nu ligger hos Forretningsudvalget og som også bliver behandlet under den Profilanalyse af skolen, der er under udarbejdelse.

Den 10. oktober er der Årsmøde på skolen. Her er der dels mulighed for at stille spørgsmål til skolens ledelse og bestyrelsen, men der er også mulighed for at stille forslag, som ønskes behandlet på Årsmødet. Sidst men ikke mindst skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer denne dag.

Så ønsker du at være med til at beslutte, hvad bestyrelsen skal arbejde med, er der god grund til at komme til Årsmødet. Så forhåbentligt ses vi.