Skrevet af Lars Stubkjær Barslev, lærer, 29.01.14

En iPad holdes op foran en stor metalblank kasse, der nu fylder hele skærmbilledet. Pludselig dukker en computerskabt animation frem på skærmen, som viser hvad der foregår inden i kassen; et system af blå og røde rør og plader skal illustrere, at det vi står overfor er en varmeveksler, der overfører varmeenergien fra Studstrups fjernvarmevand, så den kan fordeles videre ud til Frederiksbjerg-området. Det er eleverne fra 9. kl. der denne vandkolde og mørke december morgen har fundet vej til én af Aarhus Varmes såkaldte varmevekslerstationer og det er Marie, der viser os rundt på værket. Gigantiske aluminiumsrør, summende pumper og en enorm varmtvandsbeholder midt i den kæmpemæssige hal er den virkelighed vi står midt i. Og mens vi lytter til Maries forklaringer undervejs suppleres med endnu et lag af tekster og animationer på de udleverede skærme. Teknikken hedder augmented reality (AR), og det er indlysende hvordan denne form for software kan tilføre en ekstra dimension til det man ikke umiddelbart kan se. Eleverne er ganske uimponerede – en flydende overgang mellem virkelighed og software er ikke i sig selv opsigtsvækkende, men muligheden for læring byder sig til på en anderledes og ny måde.

Varmevekslerstationen er også hjemsted for Aarhus Varmes skoletjeneste kaldet VarmeLab. Efter rundvisningen arbejder eleverne med modeller af varmevekslere, radiatorer…og sågar mågefødder. Varmt vand skal ledes ind i systemer af rør og metalplader, så varmeenergien kan overføres (varmeveksles) fx til brugsvandet der kommer ud af bruseren, eller der skal sikres mod at nedkølet blod fra kolde mågefødder bliver cirkuleret rundt i fuglen. Imens eleverne arbejder undersøgende, skal de lave optagelser på deres iPad og til sidst redigere en kort film om laboratorieøvelsen. Redigeringsprogrammet kender de ikke på forhånd, men det er forbi med at bruge tid på lange instruktioner i software-programmer. Programmet læres intuitivt gennem brugen og i løbet af ganske få minutter har eleverne fundet ud af at klippe, lægge ekstra lydeffekter på og voice-over om nødvendigt. At (selv-)lære at bruge forskelligt software er en nødvendig digital kompetence i skolen.

Dagligdagens virkelighed med gulvvarme og varme brusebade er blevet suppleret med nye lag af forståelser og elevernes samlede produktion af videofortællinger viser en bred vifte af måder at kommunikere om det samme fænomen.

Hjemme på skolen arbejder vi overordnet med, hvordan samfundet fordeler energi; varmeenergi og elektrisk energi. Hver elev har fået til opgave at bygge et virtuelt og stadig mere forgrenet ”kort” over deres forståelser – et mindmap ved hjælp af software på mindmeister.dk. Lag på lag udbygges med faglige begreber, billeder og forsøgsbeskrivelser i takt med, at de tilegner sig brugen af programmet. På sigt vil vi prøve kræfter med at bygge sådanne kort over forståelser samtidigt og i fællesskab og på den måde tage teknikken til hjælp med at supplere hinandens virkeligheder. Og, ja, der er naturligvis udviklet en app, så vi også kan lave vores egne AR lag på lag…