Skrevet af Johanne Sønderlund Birn, forælder og medlem af Fællesbestyrelsen, 17.03.13

Økonomi er – naturligvis – et tilbagevendende punkt på bestyrelsesmøderne. Kochs skole har heldigvis altid haft en sund økonomi, og det betyder blandt andet, at det er en skole i konstant udvikling.

Desværre bliver privatskolerne af forskellige årsager mere og mere pressede på økonomien. Derfor har vi i bestyrelsen brugt rigtig meget tid på at få pengene til at slå til, uden at det kommer til at gå ud over det pædagogiske tilbud.

For at få pengene til at række er det blandt andet besluttet, at forældrene skal overtage undervisningen én dag om året, hvor lærerne er ude af huset på pædagogisk udviklingsdag. Det betyder, at der ikke skal bruges penge på vikarer den dag.

Som i mange andre skolerelaterede sammenhænge kræver det noget af forældrene. Men det er også en spændende mulighed for at opleve børnene på en anden måde – og ikke mindst give børnene en anderledes oplevelse. For rød og gul etage har børnene haft gode dage, og tilbagemeldinger fra både børn og voksne vidner om en hyggelig og anderledes dag.

Desværre er det ikke lykkes at finde forældre til at overtage undervisningen for 6. og 7. årgang, når deres lærere skal af sted. Det kan der være flere grunde til. Men det ændrer ikke på, at vi i bestyrelsen synes det er ærgerligt, at det ikke her kan lykkes at overdrage undervisningen til forældrene en enkelt dag. Dagen bliver nu dækket ind med vikarer – men det betyder så også, at den forventede besparelse på vikartimer skal findes et andet sted.

Kochs skole stiller store krav til forældrene. Der foregår rigtig mange ting, som forældrene forventes at deltage i. Måske også for mange – er det mon et udtryk for at et mætningspunkt er nået, når ingen forældre melder sig. Eller er der en anden grund.

Stiller Kochs skole for store krav, når der bliver lagt op til at forældrene skal overtage undervisningen én dag om året?