Skrevet af Paul Hye og Denise A. Kudsk-Jørgensen, Lærere på Grøn/blå afdeling, 09.03.15

Kochs Skole er en spændende arbejdsplads. Her er højt til loftet, medarbejdere der er stærkt engagerede, elever der tør være modige og en fællesbestyrelse som tænker fremadrettet, og holder øje med udviklingen i samfundet og verden.

Blandt skolens mange udviklingsudvalg er der også et ’International Udvalg’, som især arbejder med at styrke den internationale dimension, og tænke store tanker om vores fantastiske skoles plads i den globale verden.

Vi har i lang tid arbejdet med idéen om et internationalt spor, og det er blevet diskuteret meget, både i ledelsen, i bestyrelsen og blandt skolens lærere.

Vi har besluttet at starte med helt konkret at invitere den globale verden indenfor ved at oprette en Bilingual Summer School (tosproget sommerskole) i de første to uger af sommerferien 2015 (uge 27-28).

Vi synes, det er en rigtig god idé som passer ind i Kochs Skoles værdier om mangfoldighed, rummelighed og globalt udsynSummer School fokuserer på dansk og engelsk som andet sprog og giver mulighed for sprogtilegnelse gennem et spændende indhold med masser af aktiviteter såsom sport og udeliv, teater, billedkunst, madlavning og kulturelle udflugter. Programmet er designet til at fremme personlig vækst, internationalisering, integration og give eleverne mulighed for at udvikle særlige færdigheder i løbet af sommerferien.

Summer School henvender sig til elever fra 1. – 6. klasse (man skal altså have gået i 0. klasse), og både elever med dansk- og international kulturel baggrund har mulighed for at deltage. Man kan tilmelde sig til enten den ene eller begge uger, og ALLE, både nuværende Kochs elever og elever fra andre skoler, er velkomne.

Undervisningen varetages af både engelsksprogede og dansksprogede lærere, men fælles for dem alle er, at de har undervist i udlandet, og er vant til at undervise på engelsk.

Vi arbejder i øjeblikket hårdt på at få programmet færdigt, så folderne kan blive trykt, og man kan begynde at tilmelde sig, så hold øje med det.

It is going to be a great summer 😉