Vi skal i indskolingen bruge en lærer til matematik, naturfag, idræt og musik, men andre
fag kan også være aktuelle.

Som lærer i indskolingen skal du have lyst til at undervise men også til at være i vores
fritidsordning. Vi prioriterer at have få, kendte voksne omkring børnene, derfor arbejder
lærerne også i fritidsordningen.

Vi skal også bruge en lærer med dansk, engelsk og idræt samt støttetimer, centreret
omkring 6. årgang.

Lyder det interessant kan du læse hele opslaget her.