Skrevet af Sofie Ahlgren, medlem af Forældrebestyrelsen og mor til Kalle i 2.b

I finansloven for 2016 er der flere penge til frie grundskoler, og de falder på et tørt sted.

Siden daværende VK-regering og Dansk Folkeparti vedtog genopretningspakken i 2010, har finanslovene været hårde ved frie grundskoler – hårdere end ved folkeskolen.

Udgiften til folkeskolen er faldet, og frie skoler får tilskud som en procentsats af udgiften til en folkeskoleelev. Koblingsprocenten er faldet fra 75 i 2010 til 71 i 2015. Frie skoler får altså en mindre del af et mindre beløb. I 2016 bliver koblingsprocenten så hævet til 73 %.

For Kochs Skole har de dobbelte nedskæringer i statstilskuddet betydet et fald i tilskud på cirka en million kroner hvert år siden 2010, altså i alt cirka fem millioner kroner mindre at lave skole for. Og det kan mærkes.

Vi har hævet skolepengene, og vi har gennemført besparelser på det pædagogiske tilbud. Lærerne knokler for at opretholde et højt niveau i undervisningen, men der er ingen tvivl om, at de flere ressourcer ikke bare er velkomne men nødvendige for, at det kan lade sig gøre.

Med finansloven får vi cirka en halv million kroner mere i 2016. Det er ikke nok til at rulle alle besparelser tilbage – men det er trods alt noget.

De kontinuerlige nedskæringer i statstilskuddet til frie skoler rejste spørgsmålet, om der fortsat er politisk opbakning til et alternativ til folkeskolen i Danmark? Finansloven må tolkes som et lille ja.