Skrevet af Anders Terp, International afdelingsleder på Kochs Skole

Om mindre end fem måneder starter vi en international afdeling, Kochs International, her på Kochs Skole. Vi har valgt at vores internationale afdeling skal være bilingual, hvilket for os betyder, at undervisningssproget er både dansk og engelsk. Det ser vi en hel række fordele ved.

Målgruppen for Kochs International er internationale familier, der bor og arbejder i Danmark i en kortere eller længere periode og som ønsker at være en del af det danske samfund.

Et af vores mål med at starte en international afdeling er at give vores danske børn bedre mulighed for at møde børn fra andre kulturer, at få forståelse for andre kulturer og et globalt udsyn, hvor de bliver klar over, at der er andre måder at se verden på og andre løsninger på problemstillinger, end vi er vant til her i Danmark.

Så et helt lavpraktisk argument for en bilingual internationale afdeling er, at vi tror, det øger muligheden for interaktion og integration med vores danske børn og det danske samfund, hvis de har et fælles sprog.

Vi mener også, at vi kan tilbyde en bedre skolegang til de internationale familier ved at være bilingual. Det åbner flere døre for dem ikke bare i forhold til skolen, men også livet udenfor og efter skolen.

Samtidig er det med til at gøre Kochs Skole til en bedre skole, fordi vi får børn med en anden baggrund og forståelse, der vil være i stand til at indgå på lige fod med de danske børn i legene, diskussionerne, forståelsen af fagene og skoledagen i det hele taget, fordi de også kommer til at meste det danske sprog.

Det giver os en unik mulighed for at bringe en af skolens værdier i spil på en helt ny måde. Nemlig vores stærke tro på fællesskabet som værdiskabende og et bærende element i vores måde at tænke skole og børnenes skoleliv på.

Bilingual er ikke kun en styrke for skolen som organisation og for familierne. I et senere blog-indlæg vil jeg komme ind på en række af de kognitive fordele det enkelte barn opnår ved at være bilingual.