Skrevet af Johanne Sønderlund Birn, forælder til Asta og Sofie på 8. årgang

Forår er lig med længere dage, konfirmation og blå mandag, blomster der blomstrer og lysegrønne blade på træerne. Og går man på Kochs skole er det også lig med afholdelse af det årlige vårmarked.

Vårmarked er en vigtig dag. Af flere grunde. Det er en af de traditioner, der involverer alle på skolen. Musikskolen spiller og synger, og der er plads til alle. Både elever, familier, medarbejdere og lokale naboer, der har lyst til at kigge forbi. Det er en festdag fyldt med sjov og ballade, god mad og ikke mindst muligheden for at gøre en god handel i en af de mange loppeboder.

Men ikke mindst er det en vigtig dag for 8. årgang, som er ansvarlige for at afholde vårmarked og derved tjene penge til lejrskolen året efter. Indtjeningen fra dagen kan derfor være afgørende for om lejrskolen i 9. klasse går til Brønderslev eller Barcelona. Det er eleverne med på – og derfor bliver der også lagt et rigtig stort arbejde i at skabe aktiviteter, der kan skæppe i kassen.

Som forælder var det fantastisk at opleve hvordan de unge gik til arbejdet med både energi og engagement. Der blev lagt rigtig mange kræfter i at skabe en god dag. At organisere sådan en dag er et stort arbejde, der kræver overblik og sans for koordinering, organisering og ikke mindst forretning. Der skal laves markedsføring og skiltning. Der skal være aktiviteter for alle aldre. Der skal beregnes mængder og priser, handles og laves mad. Der skal stilles op, samles affald, ryddes op og gøres rent. Og en hel masse andet.

Alt sammen opgaver der kræver kompetencer der er gode og nyttige, uanset hvad fremtiden byder på. Derudover er det en øvelse i samarbejde – ikke bare for eleverne, men også forældre i mellem og mellem forældre og elever. Det er godt for de unge – men det er uden tvivl også godt for forældrene. Derudover kræver det engagerede lærere, der sætter i gang og følger op, men ellers lader de unge styre slagets gang.

Hvad dette års vårmarked gav i kassen er endnu ikke opgjort. Men der er ingen tvivl om, at klassen er tættere på en tur til Barcelona end Brønderslev. Godt gået!