Vores nye 10. klasse er udviklet under overskriften “Dit liv – dit valg”.
Den er, kort fortalt, et tilbud, hvor du selv sammensætter dit skoleår, som er delt ind i tre perioder. Der er naturligvis obligatorisk undervisning i de almindelige 10. klasses fag: dansk, engelsk og matematik, men derudover er der en række valgfag, som vælges for én periode af gangen. En beskrivelsen af de tre perioder finder du nedenfor.

1. Periode – Afklaring og identitet

afk

HVEM ER JEG? HVEM ER VI?
I denne første periode, som går fra sommerferien til uge 43, arbejdes i alle fag under overskriften ”Afklaring og identitet”.

Her går det ud på at forstå egen forudsætning for læring, der er fokus på selvstændighed og gruppedynamik og der arbejdes med betydningen af fællesskabet.

Vi starter perioden med at holde en forventningsafstemningssamtale (FAS) med dig og dine forældre. Den danner grundlag for din skolegang på Kochs10, og hjælper os til at forstå, hvad det er, du har brug for at styrke i forhold til dine personlige, sociale og faglige kompetencer.

I denne periode ligger også en introtur til Bogensholm v/Ebeltoft Vig med en enkelt overnatning.

Der vælges mellem flg. valgfag:
Tysk eller fransk som fortsættersprog, Fysik / Kemi, Spansk for begyndere, Science, Psykologi, Film, Musik / sang, Dans, Historie, Samfundsfag, Idræt, Filosofi, Træ / metal, Billedkunst, IT, Digitalt foto, Lektiecafe.

Se beskrivelse af valgfag

2. periode – Verden omkring dig

ved

HVAD VIL JEG? HVAD VIL VI?
I denne periode, som går fra uge 44 til uge 9, arbejdes under overskriften ”Udsigt og verden omkring dig”. Her har alle fag fokus på at se ud i verden, at forstå globalisering i mange perspektiver og forstå betydningen af eget ansvar.

Alle elever skal ud i obligatorisk brobygning på 2 ungdomsuddannelser i henholdsvis 2 dage og 3 dage, og de skal også lave ”Obligatorisk Selvvalgt Opgave” (OSO), som er en slags projektopgave, der tager udgangspunkt i en uddannelse og et job.

Der er i denne periode også mulighed for at vælge en udvidet 3-ugers brobygning på Århus Katedralskole, hvor du rigtigt prøver at gå på en gymnasial ungdomsuddannelse. Undervisningen varetages af Katedralskolens lærere, og man indgår som helt almindelig elev på samme vilkår som alle andre, med afleveringer i dansk, engelsk og matematik, fester, fredagscafé etc. En fantastisk mulighed for afklaring i forhold til, om en gymnasial uddannelse er noget for dig!

De elever som ikke vælger brobygningsforløbet på Katedralskolen,  får i stedet ”faglig opsamling”, hvor der bliver samlet op på evt. faglige huller, der trænger til at blive lukket. Eneste almindelige valgfag i denne periode er tysk / fransk og fysik / kemi.

Se beskrivelse af valgfag

3. Periode – Præsentation & Formidling

pr

HVAD KAN JEG? HVAD KAN VI?
I denne sidste periode frem mod årets afslutning arbejdes under overskriften ”Præsentation og formidling”.

Der er fokus på en oversigt over året, repetition og de afsluttende prøver. Der arbejdes med at blive dygtigere til præsentation og præstation og at få overblik over egen proces.

I slutningen af denne periode tager vi på studietur – destinationen er forskellig fra år til år, men altid med fokus på at styrke fællesskabet og slutte skoleåret af med en stor fælles oplevelse.

Der vælges mellem flg. valgfag:
Tysk eller fransk som fortsættersprog, Fysik / Kemi, Spansk for begyndere, Science, Psykologi, Film, Musik / sang, Dans, Historie, Samfundsfag, Idræt, Filosofi, Træ / metal, Billedkunst, IT, Digitalt foto, Lektiecafe.

Se beskrivelse af valgfag