Vores nye 10. klasse er udviklet under overskriften “Dit liv – dit valg”. Den er kort fortalt et tilbud, hvor du selv sammensætter dit skoleår. Der er naturligvis obligatorisk undervisning i de almindelige 10. klasses fag: dansk, engelsk og matematik, men derudover er der en række valgfag, som vælges for en periode. En beskrivelse af de fire perioder finder du under menupunktet perioder

10. klasse på KOCHS skole i Århus

Dit liv – dit valg
Man kan ønske det samme valgfag i flere perioder eller ønske at skifte. Der er med andre ord mulighed for at vælge fordybelse i enkelte fag, en bred indsigt i mange forskellige fag, eller en kombination. Der er hver uge plads til et stort valgfag og 3 små (to hvis man vælger fortsættersprog). Vi vægter fælles aktiviteter på tværs af klasserne og er på den måde et godt alternativ til en efterskole.

Se beskrivelse af valgfag under de forskellige perioder nedenfor.

Et skema kan f.eks. se sådan ud (Klik på ugedagene):

08.30-10.00 Matematik
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 1. Lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Engelsk
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 2. Lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Matematik
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 3. Lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Lille valgfag
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Stort valgfag
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 Stort valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Engelsk
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk + kl.t.
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 Fællestid / lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.

Valgfag

Man kan ønske det samme valgfag i flere perioder eller ønske at skifte. Der er med andre ord mulighed for at vælge fordybelse i enkelte fag, en bred indsigt i mange forskellige fag, eller en kombination. Der er hver uge plads til et stort valgfag og 3 små (to hvis man vælger fortsættersprog). Vi vægter fælles aktiviteter på tværs af klasserne og er på den måde et godt alternativ til en efterskole.

Valgfagene ligger i blokke á 90 min.

Store valgfag – 2 blokke.
Små valgfag – 1 blok.

Store valgfag

2 blokke, hvilket svarer til 3 klokketimer

Science
Fælles og selvvalgte projekter med emner inden for hele scienceområdet. For eksempel: Ekskursioner til observatoriet, Århus Universitet Science & Technology, robotter, genteknologi & CRISPR, foredrag i søauditorierne, nanoteknologi, kroppens immunforsvar, relativitetsteori og kvanteteori, dissektion af fisk, stens geologiske kredsløb, og meget andet.

Dans
Her beskæftiger vi os med en bred vifte af genrer indenfor hip hop og de latinamerikanske danse. Der kræves ingen forudsætninger – alle bliver udfordret uanset om de har danset før.

Musik
Vores musiklærer, som selv er uddannet fra Konservatoriet, underviser sammen med studerende fra Konservatoriets rytmiske afdeling. Vi vil have stort fokus på at spille rytmisk musik i praksis, i de genrer, vi nu måtte have mest lyst til, og vi har 3 musiklokaler til rådighed, så vi har mulighed for at lave 3 bands, som kan øve samtidig. Det giver en fed dynamik at have de unge musikere fra Konservatoriet “på besøg”, da de er meget engagerede og ved, hvad der rører sig på musikscenen. De studerende modtager løbende supervision og vejledning af deres egen lærer fra Konservatoriet og afvikler deres eksamenspraktik og tager deres afgangseksamen i forløbet.

Film
Film er fedt! – og på KOCHS10 får du rig mulighed for at afprøve de fleste områder på en filmproduktion. Du får erfaring med manuskript, instruktion, kameraarbejde, skuespil og redigering. Vi har kontakt til det århusianske filmmiljø og masser af semiprofessionelt udstyr. Du er selvfølgelig også velkommen til at medbringe dit eget.

Samfundsfag
Overblik over hvad der sker i verden, både den lokale, den nationale og den internationale. Nutidige og aktuelle emner også med et historisk perspektiv. Kulturelle forskelle og befolkningers forskellige livsvilkår. Og ikke mindst, mange debatter hvor meninger, holdninger og synspunkter bliver udfordret.

Kunst og Design – fokus på billedkunst
Arbejde med egne kunst- og designprojekter med fokus på alle faser fra idé til færdigt produkt. Undervisning i form, farve og forskellige håndværksmæssige teknikker. Inspirationsture, ekskursioner til forskellige udstillinger og besøg hos kunstnere og designere på deres egne værksteder.

Kunst og Design fokus på håndarbejde
Arbejde med egne kunst- og designprojekter med fokus på alle faser fra idé til færdigt produkt. Undervisning i form, farve og forskellige håndværksmæssige teknikker. Inspirationsture, ekskursioner til forskellige udstillinger og besøg hos kunstnere og designere på deres egne værksteder.

Drama

Har du lyst til at styrke din evne til at stå frem over for andre? At være overbevisende? Have gennemslagskraft? Være farlig, forførende, fjollet eller finurlig? Så skal du vælge drama på KOCHS10.

Her arbejder vi med krop og stemme. Sjov og alvor. Vi sætter os selv og hinanden i spil,  udforsker og afprøver forskellige udtryksmuligheder igennem leg, karakterarbejde, improvisation, teatersport og teaterbesøg.

Drama kræver ingen forudsætninger andet end lysten til at lege og lære nye sider af sig selv og andre at kende.

 

Tysk ( delt på 2 dage)
Målet er at kunne gå til den valgfri 10. klasses prøve både mundtligt og skriftligt.

Fransk ( delt på 2 dage)
Målet er at kunne gå til den valgfri 10. klasses prøve både mundtligt og skriftligt.

Cambridge-engelsk ( delt på 2 dage)
Are you interested in improving your communication skills in English for use in everyday life, work and study? Then Cambridge English could be for you. Our exam course is of an international standard for language ability. This means that our Cambridge English exam is accepted by over 20,000 universities and employers and can open doors to higher education, improve employment opportunities and because it is globally recognised, can increase learners’ choices for study or work all over the world.  The course is at Cambridge Level B2. Due to the Cambridge exam fee, it will be necessary to pay an extra kr. 2175 if you wish to follow this course. The course takes a school year and will therefore run throughout all three periods.
Learn more Cambridge English: First (FCE)

Små valgfag

1 blok á 90 minutter.

Fysik / kemi
Både en chance for at samle faget op, og arbejde med nye svære udfordringer. Målet er at kunne gå til den valgfri 10. klasses prøve. Emner udvælges inden for begge fagområder.

Musik
Indholdet er som det store valgfag, bare i mindre skala.

Film
Film er fedt! – og på KOCHS10 får du rig mulighed for at afprøve de fleste områder på en filmproduktion. Du får erfaring med manuskript, instruktion, kameraarbejde, skuespil og redigering. Vi har kontakt til det århusianske filmmiljø og masser af semiprofessionelt udstyr. Du er selvfølgelig også velkommen til at medbringe dit eget.

Historie
Forståelse af historiens kronologi, og hvordan handlinger fører til konsekvenser der igen fører til nye handlinger etc. Der vil i hver periode blive slået ned på et sted i historien, som stadig har betydning for måden vi lever på i dag.

Samfundsfag
Nutidige og aktuelle emner i et samfundsfagligt perspektiv.

Idræt
Med udgangspunkt i alsidige idrætsformer, arbejdes med teknikker, færdigheder, konditionstræning, kropsbygning og ernæring.

Filosofi
Lær at filosofere selv, og i fællesskab med andre, ud fra de sokratiske dialektiske principper. Filosofiske grundbegreber og paradigmer. Diskutér meningen med livet, samt forhold dig til hvordan du kan have en personlig etik i et normløst samfund uden en fælles forståelse af moral? Teoretisk og praktisk filosofi.

Psykologi
Undrer du dig indimellem over, hvorfor du oplever, føler, tænker og handler, som du gør? Eller hvorfor andre mennesker omkring dig oplever, føler, tænker og handler, som de gør?

Ja, så er psykologifaget garanteret noget for dig!

Du vil blive præsenteret for forskellige psykologiske teorier, cases og praktiske øvelser, der alt sammen vil hjælpe dig hen mod en større forståelse af dig selv og andre mennesker.

Vi vil bl.a. have fokus på barndommens betydning, identitet, selvværd/selvtillid, gruppepres, autoritet, kommunikation m.m. Fagets indhold er bredt, og du vil få mulighed for at være med til at bestemme en del af det.

Kunst og Design
Arbejde med mindre kunst- og designprojekter. I hver periode fokuseres på enkelte temaer og teknikker, f.eks. keramik, streetart, grafisk tryk og stringart. Vi vil i arbejdet bruge byen og dens værksteder og udstillingssteder som inspiration.

Digital foto
På KOCHS10 har vi mange års erfaring med digitalt foto. ALLE kan tage billeder, men hvordanbliver man bedre til at tage mesterskud og booste sine gamle billeder? Vi arbejder med forskellige genrer, programmer og apps – og bruger både spejlrefleks (SLR) og mobiltelefon. Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe dit eget udstyr.

Spansk for begyndere
Find ud af om spansk er noget for dig. Faget er tænkt som begynderfag, men du skal nok lære nok til at klare dig, næste gang du tager til Spanien. I foråret 2016 tog vi til Madrid på studietur. Vi vil gerne derned igen! Vil du med?

Fransk for begyndere
Find ud af om fransk er noget for dig. Faget er tænkt som et begynderfag, men du skal nok lære at klare dig, hvis du tager til Frankrig.

Yoga
Yoga giver styrke til krop og sind. Du får større ro og velvære, og du vil blive præsenteret for både de blide yogaformer og mentaltræning og de mere styrkekrævende øvelser som ex. Power yoga. Du bliver guided fra A – Z og der kræves ingen forudsætninger. Faget er både for drenge og piger.

Mindfullness
Vi lever i en tid, hvor det er vigtigt at være “på” 24-7. Tempoet og forventningerne til os selv og hinanden er højt, og det kan af og til være svært at følge med. I mindfulness træner vi nærværet, opmærksomheden og empatien igennem øvelser, der tager afsæt i vores helt naturlige kompetencer – kroppen, åndedrættet, bevidstheden, kreativiteten og hjertet.

I mindfulness får du redskaber, der kan hjælpe dig til at finde- og holde balance i en ellers tempofyldt hverdag.

Drama
Har du lyst til at styrke din evne til at stå frem over for andre? At være overbevisende? Have gennemslagskraft? Være farlig, forførende, fjollet eller finurlig? Så skal du vælge drama på KOCHS10.

Her arbejder vi med krop og stemme. Sjov og alvor. Vi sætter os selv og hinanden i spil,  udforsker og afprøver forskellige udtryksmuligheder igennem leg, karakterarbejde, improvisation, teatersport og teaterbesøg.

Drama kræver ingen forudsætninger andet end lysten til at lege og lære nye sider af sig selv og andre at kende.

IT
I informationsteknologi kigger vi på muligheder og udfordringer indenfor området. Hvad er mulighederne og perspektiverne i virtual reality, augmented reality og førerløse biler og droner? Hvad er sværmteknologi og Industri 4.0? Hvor langt er udviklingen lige nu med robotassistenter? Vi arbejder også mere konkret med at kigge på programmering af Raspberry Pi’s og hvordan man bedst bygger sin egen PC. Forløbet starter med, at vi begrænser os 🙂

Boksning
Boksetræning får pulsen op, og du kommer med garanti til at svede. Du bliver trænet i teknik, udholdenhed og diverse slagkombinationer. Der bliver mulighed for klassisk boksekamp inkl. Tandbeskytter, men det er ikke noget krav. BÅDE for piger og drenge.

Crossfit
Crossfit er Cool – og er blevet meget udbredt de senere år. Vi benytter en lang række forskellige styrkeredskaber som ex TRX, Battle rope, slam balls, kettlebells, box jump og selvfølgelig traktordæk. Fokus er på fællesskab, styrke og intensitet. Vi træner både ude og inde.

Friluftsliv (forår 2019 3.valgperiode)
Elsker du naturen, udemad, anderledes fysiske udfordringer og hygge omkring et lejrbål. Så er friluftsliv noget for dig. Vi har en god grejbank til friluftsliv og aktiviteter, og vi samarbejder desuden med UNO Friluftscenter. Når foråret melder sig tager vi på en lille overlevelsestur i shelter/bivuak i Århusområdet.

 

Matematik plus
For dig der har brug for ekstra hjælp til matematik

Dansk Plus
For dig der har brug for ekstra hjælp i dansk

Engelsk Plus
For dig der har brug for ekstra hjælp i engelsk

Sangskriverværksted
Hvordan skriver man en god sang? Og får den til at lyde godt?

Dette valgfag lærer dig at arbejde med tekster, melodier og akkorder, komposition, rim og rytme. Målet er, at få skrevet nogle fede sange, få dem indspillet og senere lave musikvideoer, samt optræde live til musikfestivalen ”Musik på Tværs”.

For at kunne vælge dette valgfag, er det en betingelse, at man har erfaring med et instrument (man behøver ikke være superdygtig, men man skal kunne spille lidt).

 

Små valgfag på engelsk:

Language and literature
Do you want to improve your reading and writing skills in English? On this course we work with fiction and non-fiction with emphasis on analysis and discussion. Texts include Shakespeare’s poetry as well as modern novels. A challenging course where you will be able to work with English at higher level.

World history
World history is a course in ‘The History of Mankind’ abbreviated into 8 double lessons. We will not dwelve at historical eras, but instead focus on developing an overview of all historical periods and major events. After completing this course, you will have the foundation on which to build and improve your knowledge of historical subjects.

This course is in English. All texts and materials and the teaching is in English. You will work on improving your vocabulary and pronunciation, while you study a subject.

Biology
Biology is a course working with biological subjects including some lab exercises. We will begin by deciding which subjects to study. A few ideas: Evolution and natural selection including a visit to the Museum of Natural History, division of cells including studying and extraction of cells from plants, modern stem cell treatments and the ethical ramifications.

This course is in English. All texts and materials and the teaching is in English. You will work on improving your vocabulary and pronunciation, while you study a subject.

Social studies
‘Social studies’ is the integrated study of the social sciences and humanities to enhance your civic competence. ‘Social studies’ draws upon such disciplines as anthropology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology. The primary purpose of social studies is to help you make informed and reasoned decisions in a culturally diverse, democratic society.

Topics could be “What are some of the causes of terrorism?” – “What are some of the effects of immigration to a country?” –  “What are the differences between the culture of Europeans and that of western people?” – “Crime prevention strategies” – “The great migration of the African Americans” – “Juvenile delinquency” – “Wealth distribution and resources availability” –  “Is censorship important in advertising?” – and much more.

Lektietime
Hjælp til alt det der er svært. Hver gang er der en lærer til stede med enten engelsk, dansk eller matematik som hovedfag. Oftest kan du få rigtig god hjælp til flere forskellige fag.