Vores 10. klasse er udviklet under overskriften “Dit liv – dit valg”. Den er kort fortalt et tilbud, hvor du selv sammensætter dit skoleår. Der er naturligvis obligatorisk undervisning i de almindelige 10. klasses fag: dansk, engelsk og matematik, men derudover er der en række valgfag, som vælges for en periode. En beskrivelse af de fire perioder finder du under menupunktet perioder

10. klasse på KOCHS skole i Århus

Dit liv – dit valg
Man kan ønske det samme valgfag i flere perioder eller ønske at skifte. Der er med andre ord mulighed for at vælge fordybelse i enkelte fag, en bred indsigt i mange forskellige fag, eller en kombination. Der er hver uge plads til et stort valgfag og 4 små (to hvis man vælger fortsættersprog). Vi vægter fælles aktiviteter på tværs af klasserne og er på den måde et godt alternativ til en efterskole.

Se beskrivelse af valgfag under de forskellige perioder nedenfor.

Et skema kan f.eks. se sådan ud (Klik på ugedagene):

08.30-10.00 Dansk
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Valgfag
12.00-12.30 Pause
12.30-14.00 Matematik
14.00-15.00 Eventuelt lektiecafe
08.30-10.00 Matematik
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.30 Pause
12.30-14.00 Valgfag
08.30-10.00 Engelsk
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.30 Pause
12.30-14.00 Valgfag
14.00-15.00 Eventuel lektiecafe
08.30-10.00 Valgfag
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Valgfag
12.00-12.30 Pause
12.30-14.00 Matematik
08.30-10.00 Valgfag
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Engelsk
12.00-12.30 Pause
12.30-14.00 Dansk + kl.t.

Valgfag

Valgfagene ligger i blokke à 90 min.

Store valghold: 2 sammenhængende blokke om ugen
Små valgfag: 1 blok om ugen

Science
Fælles og selvvalgte projekter med emner inden for hele scienceområdet. For eksempel: Ekskursioner til observatoriet, Århus Universitet Science & Technology, robotter, genteknologi & CRISPR, foredrag i søauditorierne, nanoteknologi, kroppens immunforsvar, relativitetsteori og kvanteteori, dissektion af fisk, stens geologiske kredsløb, og meget andet.

Dans
Her beskæftiger vi os med en bred vifte af genrer indenfor hip hop og de latinamerikanske danse. Der kræves ingen forudsætninger – alle bliver udfordret uanset om de har danset før.
Undervisningen foregår i BEAT FABRIKKENs lokaler på Arresøvej i Risskov.

Musik
Vores musiklærer, som selv er uddannet fra Konservatoriet, underviser sammen med studerende fra Konservatoriets rytmiske afdeling. Vi vil have stort fokus på at spille rytmisk musik i praksis, i de genrer, vi nu måtte have mest lyst til, og vi har 3 musiklokaler til rådighed, så vi har mulighed for at lave 3 bands, som kan øve samtidig. Det giver en fed dynamik at have de unge musikere fra Konservatoriet “på besøg”, da de er meget engagerede og ved, hvad der rører sig på musikscenen. De studerende modtager løbende supervision og vejledning af deres egen lærer fra Konservatoriet og afvikler deres eksamenspraktik og tager deres afgangseksamen i forløbet.

Film
Film er fedt! – og på KOCHS10 får du rig mulighed for at afprøve de fleste områder på en filmproduktion. Du får erfaring med manuskript, instruktion, kameraarbejde, skuespil og redigering.

Samfundsfag
Overblik over hvad der sker i verden, både den lokale, den nationale og den internationale. Nutidige og aktuelle emner, også med et historisk perspektiv. Kulturelle forskelle og befolkningers forskellige livsvilkår. Og ikke mindst mange debatter, hvor meninger, holdninger og synspunkter bliver udfordret.

Kunst og Design – fokus på billedkunst
Arbejde med egne kunst- og designprojekter med fokus på alle faser fra idé til færdigt produkt. Undervisning i form, farve og forskellige håndværksmæssige teknikker. Inspirationsture, ekskursioner til forskellige udstillinger og besøg hos kunstnere og designere på deres egne værksteder.

Drama
Har du lyst til at styrke din evne til at stå frem over for andre? At være overbevisende? Have gennemslagskraft? Være farlig, forførende, fjollet eller finurlig? Så skal du vælge drama på KOCHS10.
Her arbejder vi med krop og stemme. Sjov og alvor. Vi sætter os selv og hinanden i spil,  udforsker og afprøver forskellige udtryksmuligheder igennem leg, karakterarbejde, improvisation, teatersport og teaterbesøg.
Drama kræver ingen forudsætninger andet end lysten til at lege og lære nye sider af sig selv og andre at kende.

Tysk (fortsætter, delt på 2 dage)
Målet er at kunne gå til den valgfri 10. klasses prøve både mundtligt og skriftligt. Det er et krav, at du har haft tysk i folkeskolen.

Cambridge-engelsk ( delt på 2 dage)
Are you interested in improving your communication skills in English for use in everyday life, work and study? Then Cambridge English could be for you. Our exam course is of an international standard for language ability. This means that our Cambridge English exam is accepted by over 20,000 universities and employers and can open doors to higher education, improve employment opportunities and because it is globally recognised, can increase learners’ choices for study or work all over the world.  The course is at Cambridge Level B2. Due to the Cambridge exam fee, it will be necessary to pay an extra kr. 2175 if you wish to take the internally recognised exam. The course takes a school year and will therefore run throughout all three periods.

 • MOT (obligatorisk forløb for alle klasser)
 • Fysik / kemi
 • Musik
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Idræt
 • Filosofi
 • Psykologi
 • Billedkunst
 • Spansk for begyndere
 • Fransk for begyndere
 • Yoga
 • Mindfulness
 • Drama
 • Friluftsliv
 • Matematik opsamling
 • Læseinspiration
 • Strik
 • Kodning
 • A.I. (kunstig intelligens)
 • Historisk kamp
 • Boldspil
 • MMA (kampsport)
 • Avanceret matematik
 • Styrketræning og fysiologi
 • Martial arts fitness
 • Selvforsvar for piger
 • Tons (crossfit inspireret)
 • Upcycling
 • Bryd en vane
 • Mytologi til urban legends
 • Musikquiz
 • Seksualundervisning
 • Snackkøkken
 • Musikværksted (sangskrivning)
 • Rollespil
 • Præsentationsteknik