Musikskolen

Undervisningen er 100% brugerfinansieret, men skolen dækker udgifter til administration, lokaler, instrumenter og rengøring.

Læring gennem leg og bevægelse, glæden ved at spille, synge sammen og dygtiggøre sig, den personlige sejr når noget lykkes og suset ved at optræde for andre er kendetegnende for undervisning i vores musikskole.

For de mindste børn er der tilbud som sang, dans og rytmeleg uden strøm og multimusik, hvor der leges med rytmik, rap og bevægelser. Der laves bands og roteres på instrumenterne, så man får prøvet at spille på keyboard, trommer, percussion og bas og der synges i mikrofon.

Børn på mellemtrinnet kan fx melde sig til rytmisk sammenspil, hvor vægten lægges på at opbygge et repertoire af numre. Man kan gå til soloundervisning i klaver, guitar, bas, saxofon, trompet, trommer og sang eller percussion/rytmer/stomp.

For de ældste har vi tilbud om f.eks. teori og hørelære, sangworkshop med fokus på det musikalske udtryk, stemmens omfang og forskellige klangmuligheder. Man kan også vælge elektronisk musik, hvor der arbejdes med at få ideer og skabe og komponere musik ved tastaturet igennem professionelle programmer. Vi har også rytmisk sammenspil eller sammenspil på Combohold hvor vægten lægges på den enkeltes musikalske udtryk og udvikling.

I løbet af sæsonen optræder børnene i forskellige sammenhænge, f.eks. ved Train koncert i efteråret, en Cafe-koncert og til Vårmarked. Det er selvfølgelig frivilligt at optræde, men man er sikker på at komme til at medvirke ved mindst én af koncerterne. Vi synes, det er skønt at kunne involvere rytmik- og sammenspilshold i vores teater- eller musicalprojekter, og optræden uden for skoleregi kan også komme på tale.

Hvis du vil vide mere om KOCHS Musikskole skal du kontakte en af musikskoledirektørerne. Kontaktoplysninger til hele Musikskolen finder du nederst på denne side.

Praktiske oplysninger

Musikskoleundervisningen begynder i uge 36, og i løbet af uge 34 og 35 kommer tidspunkterne for undervisningen på forældre – og elevintra.

I bedes bemærke tilmeldingsfristen til sæsonen 2018-2019 er senest fredag d. 6/7, via forældreintra.
Undervisningen foregår fortrinsvis i et af musiklokalerne i tidsrummet kl. 8.00 – 9.00 og kl. 13.00 – 18.00.

Det er de yngste elever der får de tidligste undervisningstider.

På rød og gul etage vil der være et skema over hvilke elever der deltager i Musikskolen. Medarbejdere på Rød og Gul vil i starten af sæsonen være behjælpelige med at elever i fritidsordningen bliver sendt til musikskoleundervisningen.

Ved undervisningstilbuddene, hvor der ikke er fastlagt undervisningsdag, vil der blive informeret via forældreintra hurtigst muligt.

Eleverne får en SMS i tilfælde af lærerfravær. Derfor er der en rubrik på tilmelding via forældreintra, hvor mobilnummer skrives.

Spørgsmål vedrørende musikskolen kan rettes pr. mail kochs.musikskole[at]skolekom.dk eller til én af Musikskolens direktører. Kontaktoplysningerne finder du nederst på siden.

UNDERVISNINGSPERIODE
Undervisningen afvikles over 2 x 12 lektioner fordelt med 12 lektioner i efteråret og 12 lektioner om foråret.

UDMELDELSE
Af hensyn til holddannelse, lærerbemanding og lokaleudnyttelse er tilmeldingen bindende for hele sæsonen. I særlige tilfælde kan elever fravælge forårssemesteret ved skriftlig udmeldelse på kochs.musikskole[at]skolekom.dk senest d. 20. december.

AFBUD
HUSK at du skal melde afbud til din lærer i forbindelse med sygdom eller andet fravær.

ERSTATNINGSUNDERVISNING
Ved lærerfravær grundet sygdom, lejrskole, eksamen mm. gives erstatningsundervisning, mens elevafbud ikke bliver erstattet.

BETALING
Alle elever skal betale et tilmeldingsgebyr på 300 kr. som betales sammen med første rate. Betaling forfalder i 2 rater og opkræves via PBS eller girokort udsendt fra skolen.

Deltagerpris for holdundervisning, sammenspil, soloundervisning og workshop er anført ved det enkelte undervisningstilbud. Ret til ændringer forbeholdes.

Undervisningsmetoder

WORKSHOP 2.-10. klasse
Workshop er primært en måde at modtage instrumentalundervisning på som har til hensigt at give den enkelte elev mere spilletid og kvalitet for de samme penge som ved den individuelle instrumentalundervisning. Samtidig er det en måde at afprøve et instrument og være sammen med andre i en musikalsk læreproces, hvor man kan udnytte hinandens stærke og svage sider. Workshop er forpligtende musikalsk samvær, hvor der er tid til leg, læring, pjat, alvor og masser af sjov øvning. Workshop kan danne grundlag for at eleven senere vælger soloundervisning.

Der er workshopundervisning i: Klaver, guitar, bas, saxofon, trompet, trommer og sang.

SOLOUNDERVISNING 2.-10. klasse
Soloundervisning er for de elever der i forvejen deltager eller har deltaget i holdundervisning, men som ønsker en yderligere undervisning på sit instrument.

Der er soloundervisning i: Klaver, guitar, bas, saxofon, klarinet, trompet, trommer og sang.

COMBO 6.-10. klasse
Combo tilmeldes i hold af 2-4 elever sammen. Her arbejder eleven med sit hovedinstrument i en lille rytmegruppe. Man lærer instrumentets funktion i en gruppe, og der er samtidig mulighed og tid til at arbejde med sin personlige teknik og sit udtryk.

Forskellen på Combo-hold og sammenspilshold vil være at hvor man på sammenspilsholdene vil lægge vægten på udviklingen af det fælles udtryk, så vil man på Combo-holdene lægge vægten på den enkeltes musikalske udtryk og udvikling.

Til Workshop, Soloundervisning og Combo forventes der, at der øves fra gang til gang.

HOLDSTØRRELSE

 • Sang, dans og rytmeleg(0. klasse). Antal elever: ca. 12 – 18.
 • Uden strøm(1. klasse) Antal elever: ca. 12 – 18.
 • Multi-Musik(2.–3. klasse) Antal elever: min. 6 – 12.
 • Workshop(2.–10. klasse) Antal elever: min. 2 – 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning. Klaver, guitar, bas, saxofon, trompet, trommer og sang.
 • Soloundervisning(2.–10. klasse). Klaver, klarinet, guitar, bas, saxofon, trompet, trommer og sang.
 • Percussion/rytmer/stomp(3.–10. klasse). Antal elever: min. 6.
 • Musik på computer(3.–10. klasse). Antal elever: min.  3 – 4.
 • Sammenspil(4.–10. klasse) Antal elever: min. 6 – max. 9.
 • Teori/hørelære(6.–10. klasse). Antal elever: 2 – 3.
 • Combohold(6.–10. klasse) Antal elever: min. 2 – 4. Hver elev udløser 15 minutters undervisning.
 • Garagerock(7.–10. Klasse) Antal elever: min. 3

Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor.

Valgmuligheder

Holdet for 0. klasse, hvor vi synger, leger, danser, spiller tromme og har det sjovt med hinanden.

Pris: 2 x 450 kr.
Tid: Torsdag 13:15-14:00 (Rød etage)
Lærer: Thomas Ousager

Pris: 2 x 450 kr.
Tid: Onsdag 13:15-14:00 (Gul etage)
Lærer: Stine Hjorth Rasmussen

Holdet for 1. klasse hvor vi slår på tromme og spiller på alt der giver lyd. Vi digter historier og sange, danser og leger med Rim og Remser.

Pris: 2 x 450 kr.
Tid: Torsdag 14.00- 14.45 (gul etage)
Lærer: Thomas Ousager

Tid: Mandag 14.00 – 14.45 (rød etage)
Lærer: Charlotte Westphall

Holdet hvor vi mødes og laver musik. Vi leger med rytmik, rap og bevægelse. Vi laver bands og spiller på keyboards, trommer, percussion, bas og synger i mikrofon. Vi roterer på instrumenter, så du prøver lidt af hvert. Du spiller musik med dem du kender, og du får nye musikalske venner.

Pris: 2 x 850 kr.
Lærer: Frederik Larsen, Holger Andersen, Jakob Juul Nielsen, Anita Laustsen og Charlotte Westphall
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 Multi 3.b mandag 14.45 – 15.45. Lærer: Charlotte Westphall

For dig der har din egen guitar og har lyst til at komme i gang. Vi skal lære at spille akkorder til lejrbålssange, rock-, og pop sange. Vi skal lære at spille med plekter og måske en smule fingerspil.

Vi skal øve en bluesskala og prøve at improvisere. Vi spiller primært på akustiske guitarer men vil også prøve at spille på “El-spade”.

Pris: 2 x 800 kr.
Lærer: Jakob Juul Nielsen, Holger Andersen, Kristoffer Gori Verdoner og Asger Michaelsen
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

For dig som gerne vil lære at spille på trompet/saxofon. Vi starter helt fra bunden med blæseteknik og fingersætning. Vi spiller små nemme melodier, lettere rytmiske arrangementer og riffs . Vi lytter til hinanden, spiller med hinanden og hjælper hinanden. Du skal selv medbringe trompet / saxofon til undervisningen.

Pris: 2 x 800 kr.
Trompet: Stine Hjort Rasmussen
Tid: Onsdag
Saxofon: Anita Laustsen
Tid: Tidspunkt kommer senere

For dig der har spillet et par år og som gerne vil blive dygtigere. Vi spiller melodier, rytmiske arrangementer og riffs til sammenspilsnumre. I løbet af året opbygger vi vores eget repertoire, øver fælles numre med andre af musikskolens hold og elever. Vi arbejder med nodelæsning. Du skal selv medbringe trompet/saxofon til undervisningen.

Pris: 2 x 800 kr.
Trompet: Stine Hjort Rasmussen
Tid: onsdag
Saxofon: Anita Laustsen
Tid: Tidspunkt kommer senere

For de pianister der gerne vil starte karrieren sammen med andre. Et klaver / keyboard begynderhold for 2 til 3 elever. Med udgangspunkt i enkle numre kommer børnene til at træne rytmisk forståelse, fingersætning, lette akkorder og leg med tangenterne.

Pris: 2 x 800 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen, Jakob Juul Nielsen, Marianne Bech, Asger Michaelsen og Frederik Larsen
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Vi synger pop/rock sange, hvor man skiftes til at synge solo og sammen evt. tostemmigt. Der er fokus på det musikalske udtryk, stemmens omfang og forskellige klangmuligheder, vejr trækning og støtte. Det vigtigste er glæden ved at synge.

Pris: 2 x 800 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen
Tid: Tirsdag og onsdag

Soloundervisning er for elever der deltager i holdundervisning, eller som tidligere har deltaget på hold og gået til instrumentundervisning. Soloundervisning er 20 min. pr. gang. Soloklaver kan man for 7. til 9. klasse, tilvælge ekstra 5 min pr. gang. Husk at notere dette på tilmeldingssedlen.

Pris: 2 x 1.500 kr.
Pris: 2 x 1.700 kr. (for 25 min. kun klaver)
Lærere: Kommer senere
Guitar:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Bas: Mandag, tirsdag og onsdag
Saxofon: Tidspunkt senere
Klarinet: Tidspunkt senere
Trompet: Onsdag
Klaver: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Sang: Tirsdag og onsdag
Trommer: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Vi beskæftiger os med vejrtrækning, støtte, stemmens forskellige klangmuligheder, improvisation og tekstfortolkning på en sjov og kreativ måde. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul. Hovedvægten ligger på fantasien og glæden ved at synge.

Pris: 2 X 1.500 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen
Tid: Tirsdag og onsdag

Hvis du gerne vil spille klaver og samtidig er glad for at synge, så kan dette være et tilbud for dig. Vi skal arbejde med at læse akkorder og få et klaverakkompagnement til at fungere. Dernæst kombinerer vi sang og klaverakkompagnement. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul.

Pris: 2 X 1.500 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen
Tid: Tirsdag og onsdag

Rytmer kan spilles på – og med – næsten alt. Vi skal være kreative og selv skabe nye grooves med nye lyde. Vi skal spille på alt, hvad vi overhovedet kan komme i tanke om – kun fantasien sætter grænsen. Vi vil arbejde med rytmik og koordination, og der vil selvfølgelig også blive mulighed for at spille på de traditionelle former for percussion. Sangere er også velkomne, da stemmen er et fedt instrument at bringe ind i det perkussive univers.

Pris: 2 x 800 kr.
Lærer: Frederik Larsen
Tid: Mandag, tirsdag og onsdag

Blokfløjten er et godt begynderinstrument men er også et instrument som man kan udvikle sig på. Vi tilbyder blokfløjteundervisning fra og med 3. klasse som holdundervisning á 2 max. 3 elever. Man starter oftest på en sopranfløjte. Repertoiret spænder fra klassisk musik over folkemusik og moderne musik til pop og jazz. Der er skrevet særligt meget musik for blokfløjten i renæssance- og baroktiden. Derfor spiller musikken fra disse to perioder en stor rolle i undervisningen. Undervisningen baserer sig på nodelæsning, og der bliver lagt vægt på blæseteknik, klangdannelse og krops- og håndstilling. Blokfløjten kan indgå i forskellige sammenspilsgrupper dels med andre blokfløjter og dels med andre akustiske instrumenter f.eks. guitar.

Pris: 2 X 800 kr.
Lærer: Marianne Bech
Tid: Kommer senere

Vi vil arbejde i det professionelle program LOGIC, som er udviklet til MAC til lydoptagelse og redigering. Hvis du fx kender til programmet Garageband, kan LOGIC beskrives som et større og mere omfattende program. Det indeholder et kæmpe bibliotek af både analoge og digitale lyde, og der ligger et kæmpe antal loops (små indspillede sekvenser), man kan bruge til inspiration eller til nye kreative sammensætninger. Vi vil arbejde med at få ideerne og skabe og komponere musikken ved tastaturet. Vi vil også indspille “rigtige” instrumenter og arbejde med at sætte forskellige effekter på de forskellige lydspor. Vi vil med andre ord tage udgangspunkt i kreativt arbejde med at skabe musik, og derigennem opnå større kendskab til programmet.

Pris: 2 x 1.200 kr.
Lærer: Frederik Larsen
Tid: Mandag, tirsdag og onsdag

Sammenspil for nye og gamle venner. Vi sveder og swinger, synger og spiller og opbygger et repertoire af numre. Vi laver faste bands med mulighed for at prøve nye udfordringer på bas, sang, trommer, keyboard, percussion og guitar.

Pris: 2 x 850 kr.
Lærer: Holger Andersen, Asger Michaelsen, Kristoffer Gori Verdoner, Frederik Larsen og Jakob juul Nielsen og Charlotte Westphall
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Multi 5.b mandag 15.45 – 16.45. Lærer: Charlotte Westphall

Dette hold er et tilbud til dig, der ønsker at få godt styr på noder, becifringer, skalaer, formforståelse mm, og som ønsker at få denne teoretiske viden koblet sammen med at bruge ørene. Det er vigtig at man spiller et instrument og at man f.eks. ved, hvad tonerne hedder på klaveret eller hvordan strengene på guitaren eller bassen stemmes.

Pris: 2 X 800 kr.
Lærer: Frederik Larsen
Tid: Mandag, tirsdag og onsdag

Holdet for dig der spiller på et instrument du gerne vil dygtiggøre dig på. Du modtager en målrettet undervisning på netop dit instrument m.h.t. teknik og musikalsk udtryk, men i et tæt sammenspil og samarbejde med din lærer og to andre elever på holdet. Du skal spille sammen med to andre instrumenttyper, men det er jeres individuelle musikalske udvikling, der er vigtig.

Det forventes du øver fra gang til gang ligesom i enhver anden instrument undervisning.

Pris: 2 x 1.200 kr.
Lærer: Jakob Juul Nielsen, Holger Andersen, Frederik Larsen, Asger Michaelsen og Kristoffer Gori Verdoner
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Lav jeres eget orkester, og få en tid i musiklokalet. I garagerock er det vigtig selv at afprøve ideer, styring og planlægning. Der er ingen fast lærer tilknyttet, men der mulighed for konsulentbistand til råd og vejledning.

Pris: 2 x 400 kr.
Tid: fredag 14 – 16