Vi tror på, at kreativitet er et vigtigt afsæt for, at alle kan udnytte deres potentiale og blive så dygtige, som de kan.

Kreativitet er ikke en evne nogen har eller en metode, man bruger i enkelte fag. Kreativitet er en måde at gå til verden på – undersøgende og med nysgerrighed. Med kreativitet skaber vi et miljø, hvor tankerne sprudler og idéerne opstår – og vi opstiller rammerne for at arbejde med dem. Kreativitet er både proces og produkt.

Kreativitet i alle fag

Der findes mange læringsmetoder, og børn lærer forskelligt. Vi tilstræber, at arbejde kreativt i alle fag og i 0.-5. klasse prioriterer vi at have 10 emneuger om året, og i 6.-9. klasse har vi 6 uger om året, hvor vi bryder skemaerne op for at kunne arbejde mere tværfagligt. Det kunne være at lave en forestilling, undersøge et vandhul, arbejde med at forskønne skolens områder eller i de ældste klasser at lave projektopgave.