Kochs Skole er byens største privatskole med 480 børn fra 0. til 9. klasse, fire 10. klasser og en international afdeling med ca. 100 børn.

Med 150 år på bagen er vi også en af de ældste privatskoler i Aarhus. På Kochs Skole vægter vi både dannelse og uddannelse med fokus på stærke sociale kompetencer, et højt fagligt niveau og kreativitet i alle fag. Det er vores mål, at børnene forbliver nysgerrige og handlekraftige gennem hele livet. Vi arbejder med børnenes selvværd og indfølingsevne samt deres evne til at kunne give og modtage feedback.

Værdigrundlag

På Kochs Skole tror vi på, at et stærkt og inkluderende fællesskab bestående af børn, forældre og medarbejdere er en forudsætning for, at det enkelte barn trives og oplever succes på skolen og senere i livet.

  • Vi ser værdien i forskelligheder, og vi forventer, at alle bidrager til fællesskabet med det, de kan.
  • Vi udvikler børnenes kulturelle intelligens, så de kan virke og udvise ansvarlighed i verden, både lokalt og globalt.
  • Vi lærer børnene at turde begå fejl, at være nysgerrige og modige.
  • Vi udfordrer børnene fagligt og socialt, så alle kan udnytte deres potentiale og blive så dygtige, som de kan.

Kerneopgave

Vi danner livsduelige børn og unge, der er fagligt stærke, evner at samarbejde, kommunikere, løse problemer, tænke kritisk og være kreative, så de som demokratisk dannede kan være og virke i verden.

Samme mål – anden vej

Vi gør meget af det samme, som de gør i folkeskolen – vi underviser efter de samme overordnede mål og fører til de samme afgangsprøver. Vores lærere har taget den samme uddannelse, og vi samarbejder med de samme kommunale folk: PPR, UU-vejleder osv.

Vi er dog ikke forpligtede til at gøre som i folkeskolen. Vores værdier – fællesskaber, kreativitet og virkelyst – gennemsyrer skolen, så når vi vælger at gøre noget, er det fordi vi synes, det er den bedste løsning, altid med udgangspunkt i vores værdier.

Hvordan skiller Kochs Skole sig ud?

Skolen har igennem årene haft mange udviklingsprojekter, der har ført til, at vi har den skole, vi har i dag. Vores fritidsordning (FO) er f.eks. en integreret del af skolen med de samme voksne og i de samme lokaler. I indskolingen har vi ikke-fagdelt undervisning, og på 7. årgang har de naturskole ugentligt. Dette er gode eksempler på, hvordan vi tilpasser skolen til det, vi finder godt at gøre.

På Kochs Skole prioriteres lejrture højt, da vi mener, at det intensive samvær styrker relationerne og dermed børnenes trivsel. Alle vores klasser er på lejrtur én gang om året – indtil 8. klasse i Danmark og i 9. og 10. klasse i udlandet.

I de kommende år vil opmærksomheden i kompetenceudvikling rettes mod implementering af Google Apps for Education, udvikling af skolens bibliotek med inspiration fra tankerne om et pædagogisk læringscenter, vidensdeling blandt ansatte, at give skolen en yderligere international dimension, samt at udvikle Kochs10 og vores Summer Camp som vi startede i 2015.