For os handler virkelyst om at have lyst til at udfolde sig og sætte noget i gang. Virkelyst er hele tiden at være på udkig efter, om man kan gøre det lidt bedre til glæde for både sig selv og andre. Det gælder børnene, såvel som det gælder de ansatte på skolen.

I undervisningen arbejder vi ud fra Anne Kirketerps Skub-metoden, hvis formål er at omsatte tanker og teorier til handling. Modellen indebærer fokus på styrker, rollemodeller, anerkendelse og modet til at fejle, hvilket hjælper den enkelte med at finde ’næste bedste skridt’ for at udvikle nye handlekompetencer.

Kompetenceudvikling

Vi vægter udvikling af skolen højt, så børnene er bedst muligt klædt på til at møde fremtidens udfordringer. På Kochs kan og må alle deltage i idéudviklingen af skolen. Skolen afsætter løbende et stort beløb til kompetenceudvikling og til udviklingsprojekter, så vi hele tiden sikrer, at vi gør det så godt vi kan, og samtidig er åbne for og nysgerrige efter at gå nye veje.

I de kommende år vil opmærksomheden i kompetenceudvikling rettes mod implementering af Google Apps for Education, udvikling af skolens bibliotek med inspiration fra tankerne om et pædagogisk læringscenter, vidensdeling blandt ansatte samt at udvikle Kochs10 og vores Summer Camp som vi startede i 2015.