Elevernes trivsel og sundhed er en forudsætning for læring og et godt skoleliv.

Vores børnesyn

Børn samarbejder, hvis de kan

På Kochs Skole tror vi på og ser, at alle børn ønsker at lære noget.

Vi arbejder pædagogisk ud fra en betragtning om, at:

 • Læring sker i sociale fællesskaber – i mødet med andre børn og voksne
 • Læring sker, når børn trives, er trygge og bliver mødt med anerkendelse
 • Læring sker, når børn bliver mødt af passende forventninger og udfordringer
 • Læring sker, når de professionelle voksne er tydelige og rammesættende i forhold til den ønskede adfærd.
 • Læring sker, når børn aktivt deltager og inddrages i egne og hinandens læreprocesser
 • Læring fremmes i et legende og for børnene vedkommende miljø
 • Læring fremmes af varierede læringsformer og understøttes af inspirerende læringsrum
 • Læring fremmes af tydelige voksne, der udviser empati og retning
 • Læring fremmes af de professionelles fælles refleksion i og over praksis samt samarbejde om praksis.

På Kochs Skole tror vi grundlæggende, at børn vil samarbejde, hvis de kan.

Vi tror på, at udfordrende adfærd finder sted, når de krav omgivelserne stiller, overstiger barnets evne til at reagere hensigtsmæssigt.

Hvis børn viser tegn på uhensigtsmæssig adfærd, søger vi i samarbejde med skolens øvrige personale og forældre:

 • For at tilpasse læringsmiljøet så barnet bliver tilpas udfordret.
 • For at finde ud af, hvilke kognitive færdigheder barnet ikke mestrer, så vi ved, hvilke kognitive færdigheder barnet skal lære.
 • For at indkredse de situationer, hvor omgivelsernes krav overstiger barnets evne til at gøre det rigtige og efterfølgende skridt for skridt have fokus på at lære barnet nye færdigheder.

Som professionelle har vi ansvaret for at møde alle børn med oprigtig nysgerrighed for at åbne for nye forståelser og skabe passende forstyrrelser for det enkelte barn.

Forandringer kræver tid, kærlighed og tilpas forstyrrelse. (Maturana)

 

Ressourcecentret

På Kochs Skole er vi i gang med en proces, hvor vi opbygger et videns- og rådgivningscenter for lærerne. Vi vil både fysisk og digitalt gøre det muligt for lærerne at kunne få oplysning, vejledning, supervision og sparring i forhold til problemstillinger omkring børn og klasser. Vi samler vores forskellige vejlederfunktioner under en hat, herunder også vores eksterne samarbejdspartnere (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og sundhedsplejerske m.m.)

Vejlederfunktionerne der bliver tilknyttet vores ressourcecenter er: læsevejleder, matematikvejleder, AKT-vejleder (adfærd-kontakt-trivsel), specialpædagogisk vejleder, it-vejleder, it-rygsæk vejleder og DSA-vejleder (Dansk Som Andetsprog).

Den daglige drift af ressourcecenteret varetages af en ressourcecenterkoordinator i daglig tale kaldet ”vejviser”.

Du finder vejlederne og ressourcecenterkoordinatorens kontaktoplysninger nederst på siden.

Børnesamtaler

 

ER DU UNDER 15 ÅR?

GÅR DU OG TUMLER MED NOGET, SOM DU GERNE VIL TALE MED EN VOKSEN OM? DET KAN VÆRE MOBNING, SKOLETRÆTHED, FAMILIEPROBLEMER ELLER ALT MULIGT ANDET. SÅ KAN DU RINGE TIL TLF. 4185 9700 OG TALE MED EN PSYKOLOG. VI RINGER TILBAGE TIL DIG INDENFOR 2 TIMER.

 • Vi kan tale om alt
 • Du kan få op til 5 gratis samtaler med en psykolog
 • Samtalen foregår på din skole eller i din SFO eller fritidsklub

Åben rådgivning for forældre

PPR tilbyder Åben Rådgivning til forældre i Aarhus Kommune.

Som forælder bliver man indimellem bekymret for sit barn. For det meste forsvinder bekymringerne af sig selv, men nogle gange fortsætter de.

PPR tilbyder derfor åben anonym rådgivning, hvor du som forælder kan få drøftet dine bekymringer med professionelle uden, at det bliver registreret.

Åben Rådgivning vedrørende tale og sprog for skolebørn

Er du bekymret for dit barns talesprog fx udtale, stemmebrug og stammen, kan du få rådgivning fra talehørekonsulenter.

Du kan læse mere om, hvem der kan deltage i Åben Rådgivning, og hvad I kan tale om i pjecerne, som du finder her på siden.

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

De enkelte klasselærere og UU-vejlederne står til rådighed med vejledning til elever og forældre i forhold til valg af skolegang, uddannelse og erhvervsfremtid. Skolen udbyder samme ordninger inden for introduktionskurser, brobygning og praktik som de kommunale skoler.

Alle elever, der har afsluttet 9. og 10.klasse i Aarhus Kommune er omfattet af UU-vejledning til de fylder 25 år, såfremt de ikke omfattes af anden vejledning på en ny uddannelsesinstitution. Afslutter man sit skoleforløb på en efterskole, vejledes man også senere hen af Kochs Skoles UU-vejledere.

Læs meget mere her: UU-Århus-Samsøs hjemmeside

Hent UU’s nye app til din smartphone. Søg efter “aarhusung”

Sundhedsplejerske

Vi er tilknyttet Århus Kommunes sundhedspleje. Du kan læse mere om sundhedplejen på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Du finder kontaktoplysningerne til skolesundhedsplejersken nederst på siden.

Tandlæge

Elever fra Kochs Skole kan benytte Tandplejen Aarhus’ klinik på Tandlægeskolen. Klinikken tilbyder forebyggende tandpleje, tandeftersyn og tandbehandling.

Tandpleje er gratis i Tandplejen Aarhus fra fødslen og til den dag, hvor de unge fylder 18 år.

Tandplejen samarbejder med Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og med Tandlægeskolen og har fælles venteværelse og reception. Brug indgangen fra Høegh Guldbergsgade – og følg skiltene til den kommunale tandklinik.

Du finder yderligere oplysninger til Tandplejens Klinik på Aarhus Kommunes hjemmeside.