Skolebiblioteket 

Skolens bibliotek ligger i Villaen ved siden af hovedbygningen og Lille Gård.

På skolebiblioteket kan lånes bøger til både skole og fritid. Skolebiblioteket er også et sted, hvor elever og klasser kan arbejde med skoleopgaver, opholde sig i pauser og spille spil.
Huset danner løbende ramme om udstillinger, forestillinger og anden undervisning.

 

Åbningstider for skolebiblioteket 

Mandag til fredag fra 8:30-14.

Telefon: 87 321 977 

 

Om skolebiblioteket 

Alle klasser på skolen kommer på biblioteket en gang om ugen sammen med en lærer. Her vil en bibliotekar have oplæsning for klassen, holde inspirationsforedrag, give råd og vejledning om skøn- og faglitteratur eller lave forskellige undervisningsforløb målrettet læsning, læselyst og søgning efter materialer.

Biblioteket råder over skøn- og faglitteratur for store og små, billedbøger og tegneserier samt en samling af engelsk- og tysksprogede bøger.

Normal udlånstid er en måned og for klassesæt er udlånstiden et skoleår. 3-4 gange om året vil der blive afsendt elektroniske rykkere på de materialer, som har overskredet udlånstiden.

Via Cicero Surf er det muligt vha. Unilogin at søge i bibliotekets materialer, reservere og se egne lån.

De dage, hvor biblioteket er åbent i FO’s åbningstid, er alle elever velkomne.

Forældre er meget velkomne til at besøge biblioteket.