Skolebiblioteket

På skolebiblioteket  findes en lang række ressourcer. Der kan lånes bøger og materialer til både skole og fritid. Skolebiblioteket er også et sted, hvor elever og klasser kan arbejde med skoleopgaver ved stationære computere og/eller med egne bærbare, og det er muligt at scanne, printe, kopiere, laminere mm..

Åbningstider for skolebiblioteket

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30-14.00 

Onsdag 9:00-14:00 

Telefon: 87 321 977

Mail: skolebiblioteket@kochs.dk

Om skolebiblioteket

0.-9. klasse samt KI-klasserne har sammen med en lærer mulighed for at have deres egen bibliotekstid en gang om ugen, hvor der er en bibliotekar til stede. Inden eleverne selv låner bøger bliver der ofte læst en fortælling. Nogle gange gives der et foredrag om en bestemt forfatter, om nye eller gamle bøger og nogle gange undervises, der i brugen af it. Eleverne kan få råd og vejledning om lån af skøn- og/eller faglitteratur. Biblioteket råder over skøn- og faglitteratur for store og små, billedbøger og tegneserier samt en større samling af engelsksprogede bøger.

Normal udlånstid for et materiale (fx. en bog) er en måned – Udlånstid for taskebøger (klassesæt) er et skoleår – dvs. indtil midten af juni. Omkring den første i hver måned vil der blive afsendt elektroniske rykkere på de materialer, som har overskredet udlånstiden. Hvis materialerne kort tid derefter ikke er afleveret, følges de elektroniske rykkere op med et mail, lydende på 240 kr. pr. ikke afleveret materiale eller man får mulighed for selv at anskaffe sig materialet og give det videre til biblioteket.

Computerne på biblioteket må benyttes til skolerelateret arbejde i undervisningstiden.

Efter skoletid fra kl. 14.15 – 15.30 (mandag, onsdag og fredag) har biblioteket har også åbent og er en del af Fritidsordnings-tiden for de gule og røde børn. Her kan eleverne læse og låne bøger samt bruge computerne til programmer og spil, der er godkendt af biblioteket. Der kan i perioder være forskellige åbningstider for forskellige grupper hvilket adviseres til de forskellige afdelinger. Fra 14.15 – 15.30 er der også åbent for grøn/blå elever for at låne/aflevere bøger, samt til brug af printere.

På bibliotekets materialedatabase er det muligt at søge og reservere i bibliotekets materialer (bøger, videofilm, mv.). Det kan gøres fra en computer eller mobiltelefon ved at bruge UNI-Login. Det er muligt at se om biblioteket har en bestemt bog, og om den er hjemme eller udlånt. Det er også muligt at reservere materialer hjemmefra og se om reserveret materiale ligger til afhentning på skolebiblioteket. Det er i øvrigt muligt via ElevIntra at tjekke, om der er bøger, der snart skal afleveres.

Skolens IT- vejledere

Skolens IT- vejledere er en del af biblioteksteamet. De underviser, støtter og vejleder klasser og lærere på it-relevante områder. Derudover sørger de for at børn og forældre oprettes som brugere på skolens netværk henholdsvis intra, GAfE og undervisningsportaler. Hvis forældre har problemer med adgangen til ForældreIntra, kan vi kontaktes både pr. mail og i bibliotekets åbningstid.

Forældre er selvfølgelig velkomne til at besøge biblioteket.