Undervisningen er selvfølgelig kerneydelsen på skolen, men vi er meget bevidste om, at strukturen hvori undervisningen foregår er vigtig, for at børnene føler sig trygge. Derfor har vi en ikke-fagdelt undervisning i indskolingen, en integreret fritidsordning og vores egen musikskole. Vi oplever, at dette er med til at styrke relationerne mellem børn og voksne, mellem lærere og forældre og forældrene imellem.

Kochs Skole er mere end en skole, den er en del af familien, og vi er en del af den.

– Katrine Illeborg, forælder

0.-5. klasse på Rød og Gul etage

Vi er én stor skole, men har erfaring for, at de mindre børn er mere trygge i mindre enheder. Derfor har vi to indskolingsafdelinger med et A- og et B-spor fra 0.-5. klasse med hver deres lærerteam tilknyttet. Og med samme begrundelse har vi valgt, at vores fritidsordning er i de samme lokaler og dækkes af de samme voksne, som børnene er omgivet af i undervisningstiden.

I de små klasser oplever vi, at der er brug for en tættere relation mellem lærerne, børnene og forældre. Dette tilgodeser vi blandt andet ved, at der ikke er noget lærerværelse i indskolingen, men et fællesrum for både børn og voksne. Vi har indrettet fællesrummet med en køkkenafdeling i den ene ende. Her er der et stort bord hvor voksne og børn har mulighed for at sidde. Ikke mindst i morgentimerne er det store bord et vigtigt samlingspunkt – der spises morgenmad, der snakkes og spilles.  I den anden ende af fællesrummet er der plads til kreative aktiviteter og et sofaarrangement, der bruges flittigt. Man kan se etagen som et hjem, hvor klasselokalerne svarer til hjemmets børneværelser, og hvor fællesrummet svarer til køkken-alrummet, hvor man altid kan finde en voksen – og hvor maden og drikkevarerne findes.

Læs mere om undervisning og fag i 0. – 5. klasse.

6.-9. klasse på Grøn og Blå etage

Når børnene kommer i 6. klasse, er de klar til at møde nye børn i større sammenhænge, og de to spor slås sammen til én årgang, således at vi har én stor afdeling fra 6.-9. klasse – også med eget lærerteam.

Vi går fra klasser med 24 børn til årgange med 48, fordi pubertetsbørn har behov for at udvide deres kammeratskabsmuligheder. 47 jævnaldrende at spejle sig i giver flere muligheder for den enkelte end 23.

Der åbnes også mulighed for flere eller andre samarbejdspartnere. Elevgruppen kan opdeles på mange måder da klasselokalerne på årgangen er udstyret med to mobilvægge, så man kan arbejde i storklasse, i to hold på 24 elever eller i mindre grupper.

Som på Rød og Gul er vores grundlæggende holdning, at kun glade og socialt velfungerende børn lærer noget. Derfor arbejdes der meget med at få børnegrupperne til at fungere godt med hinanden – også når puberteten sætter ind og præger børnenes væremåde overfor hinanden og overfor de voksne, der omgiver dem. Lærerteamet omkring en årgang består af 3 hovedlærere, der også er klassens klasselærere, og det tilstræbes, at lærerne ikke har ret mange timer udenfor årgangen. Lærerteamet deler årgangen op i 3 grupper á 16 børn, som de hver er kontaktlærer for. Kontaktlæreren er den, der følger barnet nøje, har ansvaret for kontakten med hjemmet, og det er også kontaktlæreren, der i efteråret på 6. årgang kommer på hjemmebesøg. Derudover er der en ressourcelærer tilknyttet Grøn etage, der f.eks. har til opgave at lave sociale arrangementer i slutningen af 5. årgang, så klasserne får et større kendskab til hinanden, før de bliver én årgang i 6. klasse.

Læs mere om undervisning og fag i 6.-9. klasse.

KOCHS10

Vi har desuden en 10. klasses afdeling, der har deres egen bygning med fire 10. klasser og deres eget fællesrum med køkkenfaciliteter..

Mange af eleverne i 10. klasse kommer hertil fra andre skoler, men det er vigtigt for os at fastholde 10. klasserne som en del af Kochs Skole og med Kochs Skoles værdigrundlag.

Med 100 unge mennesker, der aktivt har valgt Kochs Skoles 10-klasses profil, skabes der et helt særligt efterskolelignende miljø.

Læs mere om KOCHS10.