Kochs skole er en skole for alle, der tilslutter sig vores værdier, og som ønsker de bedste rammer for deres børns skolegang. Vi byder nye elever og forældre velkomne. Det aktive tilvalg er vigtigt for os at påpege, fordi vi er en skole, hvor vi vælger at gøre en række ting på vores egen måde.

Optagelse af elever

Alle kan få deres barn optaget på skolen, hvis der er plads på klassetrinnet, og skolen skønner, at barnet kan integreres i den pågældende klasse.

Vi opkræver et administrationsgebyr på 250 kr. pr. familie.

Fortrinsret
Søskende til børn på skolen har fortrinsret til optagelse, og derefter optager vi i prioriteret rækkefølge ansattes børn, tidligere elevers søskende og tidligere elevers børn. Dette gælder dog ikke 10. klasse, da dette skoleår er et selvstændigt 1-årigt forløb og ikke en del af det samlede skoleforløb fra 0.-9. klasse.

0. klasse
Når alle børn, som er skrevet op til start i 0. klasse, er fyldt 2 år, foretages på bestyrelsesmødet i januar en lodtrækning (piger og drenge hver for sig) om de pladser, der er tilbage, efter at børn fra de ovennævnte grupper er optaget.

Efter lodtrækningen får forældrene senest den 1. februar besked om, hvilke børn der er optaget. De øvrige børn tildeles et ventelistenummer.

Vi gør opmærksom på, at forældre til børn, som efter optagelsesreglerne har fortrinsret, selv skal sørge for, at deres børn er skrevet op til 0. klasse, senest i det kalenderår, hvor de fylder 2 år, ellers mister de fortrinsretten!

10. klasse
Elever i 10. klasse er endeligt optaget, når skolen har modtaget 2 måneders skolepenge af årets i alt 12 rater.

Venteliste
I er meget velkomne til at blive skrevet op på vores venteliste. Brug venligst følgende link:
Ventelisteopskrivning

Der opkræves årligt et ventelistegebyr på kr. 100,- for at stå på venteliste til eksisterende klasser (0.- 9. årgang). Opkrævning udsendes til alle på venteliste primo september måned. Betaling skal foretages inden 1. oktober, ellers bliver man slettet af listen.

Er du/I interesseret i at høre mere om ventelister eller indskrivning på denne, kan henvendelse ske på skolens kontor.

Indmeldelse

For at indmelde dit barn på Kochs Skole skal du bruge følgende link:
Ventelisteopskrivning

For yderligere oplysninger kontakt skolens kontor.

Udmeldelse

For at melde dit barn ud af Kochs Skole skal følgende udmeldelsesblanket udfyldes og sendes til skolens kontor.

Udmeldelsesblanket