MUSIKSKOLEN
Undervisningen er 100% brugerfinansieret, men skolen dækker udgifter til administration, lokaler, instrumenter og rengøring.

Læring gennem leg og bevægelse, glæden ved at spille, synge sammen og dygtiggøre sig, den personlige sejr når noget lykkes og suset ved at optræde for andre er kendetegnende for musikundervisningen i vores musikskole.

I løbet af skoleåret optræder børnene i forskellige sammenhænge, f.eks. på spillestedet Train søndag d. 24 november, Cafe-koncert i Askesalen tirsdag d.31. marts, og til Vårmarked lørdag d. 25. april på skolen. Det er selvfølgelig frivilligt at optræde, men man er sikker på at komme til at medvirke ved mindst én af koncerterne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER.
Tilmelding til det kommende skoleår 2019-2020 kommer på forældreintra i juni mdr.

Musikskoleundervisningen begynder i uge 35, og i løbet af uge 33 og 34 kommer tidspunkterne for undervisningen på forældre – og elevintra.

TILMELDING+BETALING.

I bedes bemærke tilmeldingsfristen til skoleåret 2019-2020 er senest mandag d. 8/7, via forældreintra. Husk at noteret kontakt mobil nr.
Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 200 kr. som betales sammen med første rate. Betaling forfalder i 2 rater og opkræves via PBS sammen med skolepengene

Tilmelding gælder for hele skoleåret.  Elever kan fravælge forårssemesteret ved skriftlig henvendelse til kochs.musikskole@skolekom.dk senest fredag d. 20. december.

UNDERVISNINGSPERIODE
12 lektioner fordelt med 12 lektioner i efterårssemesteret og 12 lektioner om forårssemesteret. Undervisningen foregår fortrinsvis i et af musiklokalerne i tidsrummet kl. 8.00 – 9.00 og kl. 13.00 – 18.00.

Det er de yngste elever der får de tidligste undervisningstider. Ved undervisningstilbud, hvor der ikke er fastlagt undervisningsdag eller lærer, vil dette blive informeret ud via forældreintra hurtigst muligt.

Elever eller forældre får en SMS i tilfælde af aflyst undervisning. Husk at noterer kontakt mobilnummer ved tilmelding.

AFBUD. Husk at melde afbud til din lærer via SMS i forbindelse med fravær.

ERSTATNINGSUNDERVISNING
Ved lærerfravær grundet sygdom, lejrskole, eksamen mm. gives erstatningsundervisning, mens elevafbud ikke bliver erstattet.

WORKSHOP 2.-10. klasse.  (Hver elev udløser 10 min undervisning, så fx 3 elever får 45 minutter)

Workshop er en måde at modtage instrumentalundervisning på, som har til hensigt at give den enkelte elev mere spilletid og kvalitet for de samme penge som ved den individuelle instrumentundervisning. Samtidig er det en måde at afprøve et instrument og være sammen med andre i en musikalsk læreproces, hvor man kan udnytte hinandens stærke og svage sider. Workshop er forpligtende musikalsk samvær, hvor der er tid til leg, læring, pjat, alvor og masser af sjov øvning. Workshop kan danne grundlag for at eleven senere vælger soloundervisning. Der er workshopundervisning i: Klaver, guitar, bas, saxofon, trompet, trommer og sang.

SOLOUNDERVISNING 2.-10. klasse.  (20 minutter pr. gang)
Soloundervisning er for de elever der i forvejen deltager eller har deltaget i holdundervisning, men som ønsker en yderligere undervisning på sit instrument. Der er soloundervisning i: Klaver, guitar, bas, trommer, saxofon, klarinet, trompet og sang.

COMBO 6.-10. klasse.  (Hver elev udløser 15 min undervisning. Fx 3 elever får 45 minutter)

Combo tilmeldes i hold af 2-4 elever sammen. Eleverne arbejder med sit hovedinstrument i et lille Band Man lærer instrumentets funktion i en gruppe, og der er samtidig mulighed og tid til at arbejde med sin personlige teknik og sit udtryk.

Forskellen på Combo-hold og sammenspilshold er at man på sammenspilsholdene vil lægge vægten på udviklingen af det fælles udtryk, så vil man på Combo-holdene lægge vægten på den enkeltes musikalske udtryk og udvikling.

KONTAKT TIL MUSIKSKOLEN:

Musikskolen ledes af de 2 musikskoledirektører.

Asger Michaelsen (AM) lærer på rød og gul etage

Holger Olund Andersen (HL) lærer på rød og gul etage

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Kochs Musikskole, så send mail til.

musikskolen@kochs.dk

Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor.

Valgmuligheder

UNDERVISNINGSTILBUD

SANG, DANS OG RYTMELEG 0. klasse + KI 1 år 1 og 2 (Antal elever: min. 12 max 18.)

Holdet for 0. klasse, hvor vi synger, leger, danser, spiller tromme og har det sjovt med hinanden.

Pris: 2 x 500 kr.
Tid: Mandag 13:15-14:00 (Rød etage)
Lærer: Charlotte Westphall

Pris: 2 x 500 kr.
Tid: Onsdag 13:15-14:00 (Gul etage)
Lærer: Thomas Ousager

UDEN STRØM 1. klasse. + KI 1 år 3 og 4 (Antal elever: min 10 max 18.)

Holdet for 1. klasse hvor vi slår på tromme og spiller på alt der giver lyd. Vi digter historier og sange, danser og leger med Rim og Remser.

Pris: 2 x 500 kr.
Tid: Onsdag 14.00 – 14.45 (Rød etage)
Lærer: Thomas Ousager

Pris: 2 x 500 kr.
Tid: Mandag 14.00 – 14.45 (Gul etage)
Lærer:  Martin Hjernøe

MULTI-MUSIK 2.-3. klasse.+ KI 2 år 4 og 5( Antal elever: min. 6 max 15.)

Holdet hvor vi mødes og laver musik. Vi leger med rytmik, rap og bevægelse. Vi laver bands og spiller på keyboards, trommer, percussion, bas og synger i mikrofon. Vi roterer på instrumenter, så du prøver lidt af hvert. Du spiller musik med dem du kender, og du får nye musikalske venner.

Pris: 2 x 900 kr.
Lærer: Frederik Larsen, Holger Andersen, Jakob Juul Nielsen, Anita Laustsen, Charlotte Westphall og Martin Hjernøe
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Multi 2.b mandag 14.00 – 15:00. Lærer: Charlotte Westphall

GUITARWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE. 2.-10. klasse + KI 2 og KI 3

(Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

For dig der har din egen guitar og har lyst til at komme i gang. Vi skal lære at spille akkorder til lejrbålssange, rock-, og pop sange. Vi skal lære at spille med plekter og måske en smule fingerspil.

Vi skal øve en bluesskala og prøve at improvisere. Vi spiller primært på akustiske guitarer men vil også prøve at spille på “El-spade”.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Jakob Juul Nielsen, Holger Andersen, Kristoffer Gori Verdoner, Asger Michaelsen og Martin Hjarnø.
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

UKULELEWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE. 1.-10. Klasse + KI 2 og KI 3.

(Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Vi spiller sange på Ukulele sammen. Du lærer primært akkorder og rytmer. Ukulelen er god som akkompagnement, og er desuden en god introduktion til guitaren.

Pris: 2 x 875 kr.

Lærer: Asger Michaelsen, Kristoffer Gori Verdoner og Martin Hjarnø.

Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

TROMPET / SAXOFON WORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE 2.-10. klasse + KI 2 og KI 3

(Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

For dig som gerne vil lære at spille på trompet/saxofon. Vi starter helt fra bunden med blæseteknik og fingersætning. Vi spiller små nemme melodier, lettere rytmiske arrangementer og riffs. Vi lytter til hinanden, spiller med hinanden og hjælper hinanden. Du skal selv medbringe trompet / saxofon til undervisningen.

Pris: 2 x 875 kr.
Trompet:
Tid: Onsdag
Saxofon: Anita Laustsen
Tid: Tidspunkt kommer senere

KEYBOARDWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE 2.-10. klasse + KI 2 og KI 3

(Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

For de pianister der gerne vil starte karrieren sammen med andre. Et klaver / keyboard begynderhold for 2 til 4 elever. Med udgangspunkt i enkle numre kommer børnene til at træne rytmisk forståelse, fingersætning, lette akkorder og leg med tangenterne.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen, Jakob Juul Nielsen, Marianne Bech, Asger Michaelsen, Frederik Larsen og Kristoffer Gori Verdoner.
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

SANGWORKSHOP 5.-10. klasse. + KI 3

(Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Vi synger pop/rock sange, hvor man skiftes til at synge solo og sammen evt. tostemmigt. Der er fokus på det musikalske udtryk, stemmens omfang og forskellige klangmuligheder, vejr trækning og støtte. Det vigtigste er glæden ved at synge.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen
Tid: Tirsdag og onsdag

SOLOUNDERVISNING 2.-10. klasse. + KI 2 år 3 og 4, KI 3 (20 min undervisning pr. gang)

(Klaver, guitar, bas, trommer, saxofon, trompet og sang.)

Soloundervisning er for elever der deltager i holdundervisning, eller som tidligere har deltaget på hold og gået til instrumentundervisning.

Pris: 2 x 1.650 kr.
Lærere: Kommer senere
Guitar og Ukulele:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Bas: Mandag, tirsdag og onsdag
Saxofon: Tidspunkt senere
Trompet: Tidspunkt senere
Klaver: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Sang: Tirsdag og onsdag
Trommer: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

RYTMISK SOLO-SANG 5.-10. klasse + KI 3 ( 20 min pr. gang )

Vi beskæftiger os med vejrtrækning, støtte, stemmens forskellige klangmuligheder, improvisation og tekstfortolkning på en sjov og kreativ måde. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul. Hovedvægten ligger på fantasien og glæden ved at synge.

Pris: 2 X 1.650 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen
Tid: Tirsdag og onsdag

KLAVER OG SANG 5.-10. klasse + KI 3. (20 min pr. gang)

Hvis du gerne vil spille klaver og samtidig er glad for at synge, så kan dette være et tilbud for dig. Vi skal arbejde med at læse akkorder og få et klaverakkompagnement til at fungere. Dernæst kombinerer vi sang og klaverakkompagnement. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul.

Pris: 2 X 1.650 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen
Tid: Tirsdag og onsdag

PERCUSSION/RYTMIK/STOMP 3.-10. klasse + KI 2 og KI 3

(Antal elever: min. 6 max 12. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Rytmer kan spilles på – og med – næsten alt. Vi skal være kreative og selv skabe nye grooves med nye lyde. Vi skal spille på alt, hvad vi overhovedet kan komme i tanke om – kun fantasien sætter grænsen. Vi vil arbejde med rytmik og koordination, og der vil selvfølgelig også blive mulighed for at spille på de traditionelle former for percussion. Sangere er også velkomne, da stemmen er et fedt instrument at bringe ind i det perkussive univers.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Frederik Larsen
Tid: Mandag, tirsdag og onsdag

MUSIK PÅ COMPUTER 3.-10. klasse. + KI 2 og KI 3 (Antal elever: min. 3 max 4.)

Vi vil arbejde i det professionelle program LOGIC, som er udviklet til MAC til lydoptagelse og redigering. Hvis du fx kender til programmet Garageband, kan LOGIC beskrives som et større og mere omfattende program. Det indeholder et kæmpe bibliotek af både analoge og digitale lyde, og der ligger et kæmpe antal loops (små indspillede sekvenser), man kan bruge til inspiration eller til nye kreative sammensætninger. Vi vil arbejde med at få ideerne og skabe og komponere musikken ved tastaturet. Vi vil også indspille “rigtige” instrumenter og arbejde med at sætte forskellige effekter på de forskellige lydspor. Vi vil med andre ord tage udgangspunkt i kreativt arbejde med at skabe musik, og derigennem opnå større kendskab til programmet.

Pris: 2 x 1.275 kr.
Lærer: Frederik Larsen
Tid: Mandag, tirsdag og onsdag

RYTMISK SAMMENSPIL 4.-10. klasse. + KI 2 og KI 3 (Antal elever: min. 6 – max. 12.)

Sammenspil for nye og gamle venner. Vi sveder og swinger, synger og spiller og opbygger et repertoire af numre. Vi laver faste bands med mulighed for at prøve nye udfordringer på bas, sang, trommer, keyboard, percussion og guitar.

Pris: 2 x 925 kr.
Lærer: Holger Andersen, Asger Michaelsen, Kristoffer Gori Verdoner, Frederik Larsen og Jakob Juul Nielsen. Charlotte Westphall og Martin Hjarnø
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Multi 4.b mandag 15:00 – 16:00. Lærer: Charlotte Westphall

SANGSKRIVNING 2.-10. klasse + KI 2 år 3 og 4 + KI 3 (Antal elever: min. 2 max 6. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Her kan du lære at skrive din helt egen sang og melodi, eller et “rap” nummer, hvor det er dig som bestemmer hvad teksten skal handle om. Nogen skriver om sol, fest og farver, og andre om f.eks. kærestesorg, eller noget helt andet. For nogen er det nemmere at udtrykke følelser som er svære at tale om, gennem sang – ja, der er faktisk ingen grænser. Du får også muligheden for at indspille din sang eller rap, (til klaver eller guitar) med top professionelt studieudstyr, som du får på mp3, sidst i forløbet (Martin styrer det tekniske).

Husk! alle kan være med uanset om du er nybegynder eller øvet.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Martin Hjernøe.
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

COMBO-HOLD 6.-10. klasse. + KI 3 (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 15 minutters undervisning.)

Holdet for dig der spiller på et instrument du gerne vil dygtiggøre dig på. Du modtager en målrettet undervisning på netop dit instrument m.h.t. teknik og musikalsk udtryk, men i et tæt sammenspil og samarbejde med din lærer og to andre elever på holdet. Du skal spille sammen med to andre instrumenttyper, men det er jeres individuelle musikalske udvikling, der er vigtigst.

Pris: 2 x 1.275 kr.
Lærer: Jakob Juul Nielsen, Holger Andersen, Frederik Larsen, Asger Michaelsen og Kristoffer GoriVerdoner
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

GARAGEROCK 7.-10. klasse. + KI 3 (Antal elever: min. 3 max 6)

Lav jeres eget orkester, og få en tid i musiklokalet. I garagerock er det vigtig selv at afprøve ideer, styring og planlægning. Der er ingen fast lærer tilknyttet, men der mulighed for konsulentbistand til råd og vejledning.

Pris: 2 x 450 kr.
Tid: fredag 14 –16