MUSIKSKOLEN

Undervisningen er 100% brugerfinansieret, men skolen dækker udgifter til lokaler, instrumenter og rengøring.
Læring gennem leg og bevægelse, glæden ved at spille, synge sammen og dygtiggøre sig, den personlige sejr når noget lykkes og suset ved at optræde for andre er kendetegnende for musikundervisningen i vores musikskole.
I løbet af skoleåret optræder børnene i forskellige sammenhænge, f.eks. på spillestedet Train søndag d. 24. november, Cafe-koncert d. 25. marts samt Vårmarked 26. april på skolen. Det er selvfølgelig frivilligt at optræde, men man er sikker på at komme til at medvirke ved mindst én af koncerterne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER.

Tilmelding til det kommende skoleår 2024-2025 kommer på Forældreintra midt i juni.
Musikskoleundervisningen begynder i uge 35, og i løbet af uge 33 og 34 kommer tidspunkterne for undervisningen på Forældreintra.
TILMELDING+BETALING.
I bedes bemærke tilmeldingsfristen til skoleåret 2024-2025 er senest lørdag d. 27/7, via Forældreintra.
Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 200 kr. som betales sammen med første rate. Betaling forfalder i to rater og opkræves via PBS sammen med skolepengene.
Tilmelding gælder for hele skoleåret. Elever kan fravælge forårssemesteret ved skriftlig henvendelse til musikskolen@kochs.dk senest fredag d. 13. december.

UNDERVISNINGSPERIODE

24 lektioner fordelt med 12 lektioner i efterårssemesteret start uge 35, og 12 lektioner i forårssemesteret med start i uge 2. Undervisningen foregår fortrinsvis i et af musiklokalerne i tidsrummet kl. 08.00–09.00 og kl. 14.00–18.00.
Det er som udgangspunkt de yngste elever, der får de tidligste undervisningstider. Ved undervisningstilbud, hvor der ikke er fastlagt undervisningsdag eller lærer, vil dette blive informeret ud via Forældreintra hurtigst muligt.
Elever eller forældre får en SMS i tilfælde af aflyst undervisning. Husk at notere kontakt mobilnummer ved tilmelding.

AFBUD: Husk at melde afbud til din lærer via SMS i forbindelse med fravær.

ERSTATNINGSUNDERVISNING

Ved lærerfravær grundet sygdom, gives der erstatningsundervisning, mens elevafbud ikke bliver erstattet.

WORKSHOP 2.-10. klasse. (Hver elev udløser 10 min undervisning, så fx 3 elever får 30 minutter)

Workshop er en måde at modtage instrumentalundervisning på, som har til hensigt at give den enkelte elev mere spilletid og kvalitet for de samme penge som ved den individuelle instrumentundervisning. Samtidig er det en måde at afprøve et instrument og være sammen med andre i en musikalsk læreproces, hvor man kan udnytte hinandens stærke og svage sider. Workshop er forpligtende musikalsk samvær, hvor der er tid til leg, læring, pjat, alvor og masser af sjov øvning. Workshop kan danne grundlag for at eleven senere vælger soloundervisning.

Der er workshopundervisning i:
Klaver, guitar, bas, ukulele, saxofon, trompet, blokfløjte, trommer og sang

SOLOUNDERVISNING (2.-10. klasse) (20 minutter pr. gang)

Soloundervisning er for de elever, der i forvejen deltager eller har deltaget i holdundervisning, men som ønsker en yderligere undervisning på sit instrument.

Der er soloundervisning i:
Klaver, guitar, bas, ukulele, trommer, saxofon, klarinet, trompet, blokfløjte og sang

NB. Det forventes, at eleven medbringer eget instrument.

COMBO (6.-10. klasse) (Hver elev udløser 15 min undervisning. Fx 3 elever får 45 minutter)
Combo tilmeldes i hold af 2-4 elever sammen. Eleverne arbejder med sit hovedinstrument i et lille band. Man lærer instrumentets funktion i en gruppe, og der er samtidig mulighed og tid til at arbejde med sin personlige teknik og sit udtryk.
Forskellen på Combo-hold og sammenspilshold er, at man på sammenspilsholdene vil lægge vægten på udviklingen af det fælles udtryk. På Combo-holdene lægges vægten på den enkeltes musikalske udtryk og udvikling.

KONTAKT TIL MUSIKSKOLEN:

Musikskolen ledes af de to musikskoledirektører:
Asger Michaelsen (AM) lærer på rød og gul etage.
Holger Olund Andersen (HL) lærer på rød og gul etage.
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Kochs Musikskole, så send mail til:
Musikskolen@kochs.dk
Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor.

UNDERVISNINGSTILBUD

SANG, DANS OG RYTMELEG
0. klasse (Antal elever: min. 12 max 18.)
Holdet for 0. klasse, hvor vi synger, leger, danser, spiller tromme og har det sjovt med hinanden.
Pris: 2 x 550 kr.

8:10 – 8:55 0.a – fredag
8:10 – 8:55 0.b – tirsdag
Lærer: Stine (0.a), Bjørk (0.b)

UDEN STRØM
1. klasse. (Antal elever: min 10 max 18.)
Holdet for 1. klasse hvor vi slår på tromme og spiller på alt der giver lyd. Vi digter historier og sange, danser og leger med Rim og Remser.
Pris: 2 x 550 kr.

14:00 – 14:45 1.a – onsdag
14:00 – 14:45 1.b – tirsdag
Lærer: Sofie Bøtker Krogh

MULTI-MUSIK
2.-3. klasse (Antal elever: min. 6 – max 15)
Holdet hvor vi mødes og laver musik. Vi leger med rytmik, rap og bevægelse. Vi laver bands og spiller på keyboards, trommer, percussion, bas og synger i mikrofon. Vi roterer på instrumenter, så du prøver lidt af hvert. Du spiller musik med dem du kender, og du får nye musikalske venner.
Pris: 2 x 950 kr.
Tid: Alle dage
Lærer: Frederik Larsen, Holger Andersen, Charlotte Westphall, Kristoffer Gori Verdoner og Bjørk Volshøj.

SAMMENSPIL
4.-10. klasse (Antal elever: min. 6 – max. 12.)
Sammenspil for nye og gamle venner. Vi sveder og swinger, synger og spiller og opbygger et repertoire af numre. Vi laver faste bands med mulighed for at prøve nye udfordringer på bas, sang, trommer, keyboard, percussion og guitar.
Pris: 2 x 975 kr.
Lærer: Holger Andersen, Kristoffer Gori Verdoner, Frederik Larsen, Charlotte Westphall og Bjørk Volshøj og Sophie Krogh
Tid: Alle dage.
Sammenspil 4.b tid: mandag 14.00 – 15:00
Lærer: Charlotte Westphall
Sammenspil 5.b tid: mandag 15.00 – 16:00
Lærer: Charlotte Westphall

COMBO-HOLD
6.-10. klasse (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 15 minutters undervisning.)
Holdet for dig der spiller på et instrument du gerne vil dygtiggøre dig på. Du modtager en målrettet undervisning på netop dit instrument m.h.t. teknik og musikalsk udtryk, men i et tæt sammenspil og samarbejde med din lærer og to andre elever på holdet. Du skal spille sammen med to andre instrumenttyper, men det er jeres individuelle musikalske udvikling, der er vigtigst.
Pris: 2 x 1.325 kr.
Lærer: Holger Andersen, Frederik Larsen, Kristoffer Gori Verdoner, Bjørk Volshøj og Sophie Krogh.
Tid: Alle dage.

GUITARWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE
2.-10. klasse (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)
For dig, der har din egen guitar og har lyst til at komme i gang. Vi skal lære at spille akkorder til lejrbålssange, rock- og popsange. Vi skal lære at spille med plekter og måske en smule fingerspil.
Vi skal øve en bluesskala og prøve at improvisere. Vi spiller primært på akustiske guitarer, men vil også prøve at spille på “El-spade”.
Pris: 2 x 925 kr.
Tid: Alle dage
Lærer: Holger Andersen, Kristoffer Gori Verdoner, Asger Michaelsen og Bjørk Volshøj.

UKULELEWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE
1.-10. Klasse (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)
Vi spiller sange på ukulele sammen. Du lærer primært akkorder og rytmer. Ukulelen er god som akkompagnement, og er desuden en god introduktion til guitaren.
Pris: 2 x 925 kr.
Tid: Alle dage
Lærer: Asger Michaelsen, Kristoffer Gori Verdoner og Bjørk Volshøj.

TROMPET/SAXOFON WORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE
2.-10. klasse (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)
For dig som gerne vil lære at spille på trompet/saxofon. Vi starter helt fra bunden med blæseteknik og fingersætning. Vi spiller små nemme melodier, lettere rytmiske arrangementer og riffs. Vi lytter til hinanden, spiller med hinanden og hjælper hinanden.
NB. Du skal selv medbringe trompet/saxofon til undervisningen.
Pris: 2 x 925 kr.
Trompet: Jeppe Hjøllund
Tid: tirsdag
Saxofon: Myles Thompson
Tid: (aftales med Myles)

BLOKFLØJTE
2.-10. klasse (20 min pr. gang)
Blokfløjten er et rigtig sjovt instrument, som er nemt at lære at spille på. Man skal bare holde fingrene for de rigtige huller og puste. Blokfløjten findes i mange størrelser og registre og er især god til klassisk musik og folkemusik, selvom man selvfølgelig kan spille al slags musik på den. Udover at være et fedt instrument i sig selv, kan det også være en god idé at starte på blokfløjte hvis man senere vil spille på et andet blæseinstrument. Man får hurtigt lært mange toner og kan spille ret avancerede melodier på kort tid.
Pris: 2 X 1.700 kr.
Lærer: Jeppe Hjøllund
Tid: tirsdag

KEYBOARDWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE
2.-10. klasse (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)
For de pianister, der gerne vil starte karrieren sammen med andre. Et klaver/keyboard begynderhold for to til fire elever. Med udgangspunkt i enkle numre kommer børnene til at træne rytmisk forståelse, fingersætning, lette akkorder og leg med tangenterne.
Pris: 2 x 925 kr.
Tid: Alle dage.
Lærer: Asger Michaelsen, Frederik Larsen og Kristoffer Gori Verdoner, Birgitte Mortensen, Sophie Krogh, Jeppe Hjøllund og Myles Thompson

SANGWORKSHOP
5.-10. klasse (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)
Vi synger pop/rock sange, hvor man skiftes til at synge solo og sammen evt. tostemmigt. Der er fokus på det musikalske udtryk, stemmens omfang, og forskellige klangmuligheder, vejrtrækning og støtte. Det vigtigste er glæden ved at synge.
Pris: 2 x 925 kr.
Tid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Lærer: Birgitte Mortensen og Sophie Krogh.

SOLOUNDERVISNING
2.-10. klasse (20 min undervisning pr. gang)
(Klaver, guitar, ukulele, bas, trommer, saxofon, trompet, blokfløjte og sang.)
Soloundervisning er for elever, der deltager i holdundervisning, eller som tidligere har deltaget på hold og gået til instrumentundervisning.
Pris: 2 x 1.700 kr.
Guitar og Ukulele: Alle dage
Bas: Alle dage
Saxofon: Aftales med Myles Thompson
Trompet og blokfløjte: tirsdag
Klaver: Alle dage
Sang: mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Trommer: mandag, onsdag og fredag

RYTMISK SOLO-SANG
5.-10. klasse (20 min pr. gang)
Vi beskæftiger os med vejrtrækning, støtte, stemmens forskellige klangmuligheder, improvisation og tekstfortolkning på en sjov og kreativ måde. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul. Hovedvægten ligger på fantasien og glæden ved at synge.
Pris: 2 X 1.700 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen og Sophie Krogh.
Tid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag

KLAVER OG SANG
5.-10. klasse (20 min pr. gang)
Hvis du gerne vil spille klaver og samtidig er glad for at synge, så kan dette være et tilbud for dig. Vi skal arbejde med at læse akkorder og få et klaverakkompagnement til at fungere. Dernæst kombinerer vi sang og klaverakkompagnement. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul.
Pris: 2 X 1.700 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen og Sophie Krogh.
Tid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag

TROMPET
2.-10. klasse (20 min pr. gang)

Trompeten er et fantastisk instrument som bruges i al slags musik! Fra pop og jazz til de sejeste filmtemaer og klassiske stykker. Alle kan lære at spille trompet. Vi lærer om blæseteknik, toner og rytmer – og når du har spillet i noget tid, kan du selv være med til at bestemme, hvilke melodier du vil spille. Vi spiller både efter noder og udenad og du lærer hvordan du skal øve dig derhjemme.
Pris: 2 X 1.700 kr.
Lærer: Jeppe Hjøllund
Tid: tirsdag

BLOKFLØJTE
2.-10. klasse (20 min pr. gang)

Blokfløjten er et rigtig sjovt instrument, som er nemt at lære at spille på. Man skal bare holde fingrene for de rigtige huller og puste. Blokfløjten findes i mange størrelser og registre og er især god til klassisk musik og folkemusik, selvom man selvfølgelig kan spille al slags musik på den. Udover at være et fedt instrument i sig selv, kan det også være en god idé at starte på blokfløjte hvis man senere vil spille på et andet blæseinstrument. Man får hurtigt lært mange toner og kan spille ret avancerede melodier på kort tid.
Pris: 2 X 1.700 kr.
Lærer: Jeppe Hjøllund
Tid: tirsdag

GARAGEROCK
7.-10. klasse (Antal elever: min. 3 max 6)
Lav jeres eget orkester, og få en tid i musiklokalet. I garagerock er det vigtig selv at afprøve ideer, styring og planlægning. Der er ingen fast lærer tilknyttet, men der mulighed for konsulentbistand til råd og vejledning.
Pris: 2 x 550 kr.
Tid: fredag 14 –16