MUSIKSKOLEN

Undervisningen er 100% brugerfinansieret, men skolen dækker udgifter til lokaler, instrumenter og rengøring.

Læring gennem leg og bevægelse, glæden ved at spille, synge sammen og dygtiggøre sig, den personlige sejr når noget lykkes og suset ved at optræde for andre er kendetegnende for musikundervisningen i vores musikskole.

I løbet af skoleåret optræder børnene i forskellige sammenhænge, f.eks. på spillestedet Train søndag d. 20. november, Cafe-koncert i Askesalen tirsdag d. 28. marts, samt til Vårmarked lørdag d. 29. april på skolen. Det er selvfølgelig frivilligt at optræde, men man er sikker på at komme til at medvirke ved mindst én af koncerterne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER.

Tilmelding til det kommende skoleår 2022-2023 kommer på forældreintra i juni måned.

Musikskoleundervisningen begynder i uge 35, og i løbet af uge 33 og 34 kommer tidspunkterne for undervisningen på forældre – og elevintra.

TILMELDING+BETALING.

I bedes bemærke tilmeldingsfristen til skoleåret 2022-2023 er senest fredag d. 15/7, via forældreintra. Husk at notere kontakt mobil nr.

Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 200 kr. som betales sammen med første rate. Betaling forfalder i 2 rater og opkræves via PBS sammen med skolepengene.

Tilmelding gælder for hele skoleåret. Elever kan fravælge forårssemesteret ved skriftlig henvendelse til musikskolen@kochs.dk senest fredag d. 16. december.

UNDERVISNINGSPERIODE

24 lektioner fordelt med 12 lektioner i efterårssemesteret og 12 lektioner om forårssemesteret med start i uge 1. Undervisningen foregår fortrinsvis i et af musiklokalerne i tidsrummet kl. 8.00 – 9.00 og kl. 14.00 – 18.00.

Det er de yngste elever der får de tidligste undervisningstider. Ved undervisningstilbud, hvor der ikke er fastlagt undervisningsdag eller lærer, vil dette blive informeret ud via forældreintra hurtigst muligt.

Elever eller forældre får en SMS i tilfælde af aflyst undervisning. Husk at noterer kontakt mobilnummer ved tilmelding.

AFBUD. Husk at melde afbud til din lærer via SMS i forbindelse med fravær.

 

 

ERSTATNINGSUNDERVISNING

Ved lærerfravær grundet sygdom, gives der erstatningsundervisning, mens elevafbud ikke bliver erstattet.

WORKSHOP 2.-10. klasse og Year 4-11.  (Hver elev udløser 10 min undervisning, så fx 3 elever får 30 minutter)

Workshop er en måde at modtage instrumentalundervisning på, som har til hensigt at give den enkelte elev mere spilletid og kvalitet for de samme penge som ved den individuelle instrumentundervisning. Samtidig er det en måde at afprøve et instrument og være sammen med andre i en musikalsk læreproces, hvor man kan udnytte hinandens stærke og svage sider. Workshop er forpligtende musikalsk samvær, hvor der er tid til leg, læring, pjat, alvor og masser af sjov øvning. Workshop kan danne grundlag for at eleven senere vælger soloundervisning. Der er workshopundervisning i: Klaver, guitar, bas, saxofon, trompet, trommer og sang.

SOLOUNDERVISNING 2.-10. klasse og Year 4-11.  (20 minutter pr. gang)

Soloundervisning er for de elever der i forvejen deltager eller har deltaget i holdundervisning, men som ønsker en yderligere undervisning på sit instrument. Der er soloundervisning i: Klaver, guitar, bas, ukulele, trommer, saxofon, klarinet, trompet og sang. Der forventes at eleven medbringer eget instrument.

COMBO 6.-10. klasse og Year 8-11.  (Hver elev udløser 15 min undervisning. Fx 3 elever får 45 minutter)

Combo tilmeldes i hold af 2-4 elever sammen. Eleverne arbejder med sit hovedinstrument i et lille Band Man lærer instrumentets funktion i en gruppe, og der er samtidig mulighed og tid til at arbejde med sin personlige teknik og sit udtryk.

Forskellen på combo-hold og sammenspilshold er at man på sammenspilsholdene vil lægge vægten på udviklingen af det fælles udtryk. På combo-holdene lægges vægten på den enkeltes musikalske udtryk og udvikling.

KONTAKT TIL MUSIKSKOLEN:

Musikskolen ledes af de 2 musikskoledirektører.

Asger Michaelsen (AM) lærer på rød og gul etage

Holger Olund Andersen (HL) lærer på rød og gul etage

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Kochs Musikskole, så send mail til.

musikskolen@kochs.dk

Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor.

 

Læs mere om de enkelte tilbud nedenfor.

Valgmuligheder

VALGMULIGHEDER

UNDERVISNINGSTILBUD

SANG, DANS OG RYTMELEG
0. klasse + Year 1-2 (Antal elever: min. 12 max 18.)

Holdet for 0. klasse, hvor vi synger, leger, danser, spiller tromme og har det sjovt med hinanden.

Pris: 2 x 500 kr.

14:00 – 14:45 0.b – Onsdag
14:00 – 14:45 0.a – Torsdag
15:30 – 16:15 (Year 1-2) Onsdag
Lærer: C. Mallou Linde

UDEN STRØM
1. klasse. + Year 3-4 (Antal elever: min 10 max 18.)

Holdet for 1. klasse hvor vi slår på tromme og spiller på alt der giver lyd. Vi digter historier og sange, danser og leger med Rim og Remser.

Pris: 2 x 500 kr.

14.45 – 15.30 1.b – Onsdag
14:45 – 15:30 1.a – Torsdag
15:30-16:15 (Year 3-4) – Torsdag
Lærer: C. Mallou Linde

MULTI-MUSIK
2.-3. klasse +Year 4-5 (Antal elever: min. 6 max 15.)

Holdet hvor vi mødes og laver musik. Vi leger med rytmik, rap og bevægelse. Vi laver bands og spiller på keyboards, trommer, percussion, bas og synger i mikrofon. Vi roterer på instrumenter, så du prøver lidt af hvert. Du spiller musik med dem du kender, og du får nye musikalske venner.

Pris: 2 x 900 kr.
Lærer: Frederik Larsen, Holger Andersen, Anita Laustsen, Charlotte Westphall, Kristoffer Gori Verdoner, Martin Hjernøe og C. Mallou Linde
Tid: Alle dage

Multi 2.b mandag 14:00 – 15:00

Multi 3.b mandag 15.00 – 16:00
Lærer: Charlotte Westphall 

GUITARWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE.
2.-10. klasse + Year 4-11 (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

For dig der har din egen guitar og har lyst til at komme i gang. Vi skal lære at spille akkorder til lejrbålssange, rock-, og pop sange. Vi skal lære at spille med plekter og måske en smule fingerspil.

Vi skal øve en bluesskala og prøve at improvisere. Vi spiller primært på akustiske guitarer men vil også prøve at spille på “El-spade”.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Holger Andersen, Kristoffer Gori Verdoner, Asger Michaelsen og Martin Hjernøe.
Tid: Alle dage

UKULELEWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE.
1.-10. Klasse + Year 3-11 (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Vi spiller sange på Ukulele sammen. Du lærer primært akkorder og rytmer. Ukulelen er god som akkompagnement, og er desuden en god introduktion til guitaren.

Pris: 2 x 875 kr.

Lærer: Asger Michaelsen, Kristoffer Gori Verdoner og Martin Hjernøe.

Tid: Alle dage

TROMPET / SAXOFON WORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE
2.-10. klasse + Year 3-11 (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

For dig som gerne vil lære at spille på trompet/saxofon. Vi starter helt fra bunden med blæseteknik og fingersætning. Vi spiller små nemme melodier, lettere rytmiske arrangementer og riffs. Vi lytter til hinanden, spiller med hinanden og hjælper hinanden. Du skal selv medbringe trompet / saxofon til undervisningen.

Pris: 2 x 875 kr.
Trompet: Jeppe Hjøllund
Tid: Mandag
Saxofon: Anita Laustsen
Tid: Aftales med Anita 

KEYBOARDWORKSHOP FOR BEGYNDERE OG ØVEDE
2.-10. klasse + Year 4-11 (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

For de pianister der gerne vil starte karrieren sammen med andre. Et klaver / keyboard begynderhold for 2 til 4 elever. Med udgangspunkt i enkle numre kommer børnene til at træne rytmisk forståelse, fingersætning, lette akkorder og leg med tangenterne.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Marianne Bech, Asger Michaelsen, Frederik Larsen og Kristoffer Gori Verdoner og        C. Mallou Linde
Tid: Alle dage.

SANGWORKSHOP
5.-10. klasse + Year 7-11 (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Vi synger pop/rock sange, hvor man skiftes til at synge solo og sammen evt. tostemmigt. Der er fokus på det musikalske udtryk, stemmens omfang og forskellige klangmuligheder, vejrtrækning og støtte. Det vigtigste er glæden ved at synge.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen, Rie Larsen og C. Mallou Linde
Tid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

SOLOUNDERVISNING
2.-10. klasse + Year 4-11 (20 min undervisning pr. gang)

(Klaver, guitar, ukulele, bas, trommer, saxofon, trompet og sang.)

Soloundervisning er for elever der deltager i holdundervisning, eller som tidligere har deltaget på hold og gået til instrumentundervisning.

Pris: 2 x 1.650 kr.


Guitar og Ukulele: 
Alle dage
Bas: Alle dage
Saxofon: Aftales med Anita
Trompet: Mandag
Klaver: Alle dage
Sang: Tirsdag, onsdag og fredag
Trommer: Alle dage

RYTMISK SOLO-SANG
5.-10. klasse + Year 7-11 (20 min pr. gang)

Vi beskæftiger os med vejrtrækning, støtte, stemmens forskellige klangmuligheder, improvisation og tekstfortolkning på en sjov og kreativ måde. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul. Hovedvægten ligger på fantasien og glæden ved at synge.

Pris: 2 X 1.650 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen, Rie Larsen og C. Mallou Linde
Tid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 

 

KLAVER OG SANG
5.-10. klasse + Year 7-11 (20 min pr. gang)

Hvis du gerne vil spille klaver og samtidig er glad for at synge, så kan dette være et tilbud for dig. Vi skal arbejde med at læse akkorder og få et klaverakkompagnement til at fungere. Dernæst kombinerer vi sang og klaverakkompagnement. Repertoiret består af pop, rock, jazz og soul.

Pris: 2 X 1.650 kr.
Lærer: Birgitte Mortensen, Rie Larsen og C. Mallou Linde
Tid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 

PERCUSSION/RYTMIK/STOMP
3.-10. klasse + Year 5-11 (Antal elever: min. 6 max 12. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Rytmer kan spilles på – og med – næsten alt. Vi skal være kreative og selv skabe nye grooves med nye lyde. Vi skal spille på alt, hvad vi overhovedet kan komme i tanke om – kun fantasien sætter grænsen. Vi vil arbejde med rytmik og koordination, og der vil selvfølgelig også blive mulighed for at spille på de traditionelle former for percussion. Sangere er også velkomne, da stemmen er et fedt instrument at bringe ind i det percussive univers.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Frederik Larsen
Tid: Mandag, onsdag og fredag 

MUSIK PÅ COMPUTER
3.-10. klasse. + Year 5-11 (Antal elever: min. 3 max 4.)

Vi vil arbejde i det professionelle program LOGIC, som er udviklet til MAC til lydoptagelse og redigering. Hvis du fx kender til programmet Garageband, kan LOGIC beskrives som et større og mere omfattende program. Det indeholder et kæmpe bibliotek af både analoge og digitale lyde, og der ligger et kæmpe antal loops (små indspillede sekvenser), man kan bruge til inspiration eller til nye kreative sammensætninger. Vi vil arbejde med at få ideerne og skabe og komponere musikken ved tastaturet. Vi vil også indspille “rigtige” instrumenter og arbejde med at sætte forskellige effekter på de forskellige lydspor. Vi vil med andre ord tage udgangspunkt i kreativt arbejde med at skabe musik, og derigennem opnå større kendskab til programmet.

Pris: 2 x 1.275 kr.
Lærer: Frederik Larsen
Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

RYTMISK SAMMENSPIL
4.-10. klasse + Year 6-11 (Antal elever: min. 6 – max. 12.)

Sammenspil for nye og gamle venner. Vi sveder og swinger, synger og spiller og opbygger et repertoire af numre. Vi laver faste bands med mulighed for at prøve nye udfordringer på bas, sang, trommer, keyboard, percussion og guitar.

Pris: 2 x 925 kr.
Lærer: Holger Andersen, Kristoffer Gori Verdoner, Frederik Larsen, Charlotte Westphall, Martin Hjernøe og C. Mallou Linde
Tid: Alle dage.

SANGSKRIVNING
2.-10. klasse + Year 4-11 (Antal elever: min. 2 max 6. Hver elev udløser 10 minutters undervisning)

Her kan du lære at skrive din helt egen sang og melodi, eller et “rap” nummer, hvor det er dig som bestemmer hvad teksten skal handle om. Nogen skriver om sol, fest og farver, og andre om f.eks. kærestesorg, eller noget helt andet. For nogen er det nemmere at udtrykke følelser som er svære at tale om, gennem sang – ja, der er faktisk ingen grænser. Du får også muligheden for at indspille din sang eller rap, (til klaver eller guitar) med top professionelt studieudstyr, som du får på mp3, sidst i forløbet (Martin styrer det tekniske).

Husk! alle kan være med uanset om du er nybegynder eller øvet.

Pris: 2 x 875 kr.
Lærer: Martin Hjernøe.
Tid: Tilbuddet gælder først januar 2023.

COMBO-HOLD
6.-10. klasse + Year 8-11 (Antal elever: min. 2 max 4. Hver elev udløser 15 minutters undervisning.)

Holdet for dig der spiller på et instrument du gerne vil dygtiggøre dig på. Du modtager en målrettet undervisning på netop dit instrument m.h.t. teknik og musikalsk udtryk, men i et tæt sammenspil og samarbejde med din lærer og to andre elever på holdet. Du skal spille sammen med to andre instrumenttyper, men det er jeres individuelle musikalske udvikling, der er vigtigst.

Pris: 2 x 1.275 kr.
Lærer: Holger Andersen, Frederik Larsen og Kristoffer Gori Verdoner.
Tid: Alle dage.

GARAGEROCK
7.-10. klasse + Year 9-11 (Antal elever: min. 3 max 6)

Lav jeres eget orkester, og få en tid i musiklokalet. I garagerock er det vigtig selv at afprøve ideer, styring og planlægning. Der er ingen fast lærer tilknyttet, men der mulighed for konsulentbistand til råd og vejledning.

Pris: 2 x 500 kr.
Tid: fredag 14 –16