Skole, fritidsordning for 0.-5. klasse og Klub Grøn for 6.-7. klasse hænger hos os uløseligt sammen. Vores fritidsordning og klub er blot navne for, at aktiviteterne skifter karakter. Vi har valgt at have FO op til 5. klasse for at give alle børnene på Rød og Gul etage mulighed for at være en del af fællesskabet om eftermiddagen.

Vi er i de samme lokaler, og det er de samme børn og de samme voksne, der er til stede. Dette gør vi, fordi vi mener, det giver den største tryghed for børnene (især de små), og fordi de voksne, der omgiver børnene, får en endnu bedre og bredere indsigt i børnenes kompetencer, trivsel og udvikling.

Som noget helt særligt har vi på Rød og Gul etage ansat 9. klasses elever i både morgen- og eftermiddagsfritidsordningen til at være sammen med primært de mindste børn og til at feje og gøre etagen klar til rengøring. Denne ordning er med til at underbygge tanken om fællesskab på tværs af alle årgange og er til stor glæde for både de små og de store.

Fritidsordning for 0.-5. klasse

Vi åbner kl. 7.00 om morgenen, og dette tidsrum kalder vi fritidsordning. En af de voksne møder op, og det samme gør enkelte børn. Lidt senere dukker der andre voksne op og en masse børn. Morgenen er en stille og rolig indledning til dagen, hvor de voksne gør etagen klar med praktiske opgaver, hygger sig lidt med de første børn, der kommer, snakker med forældre der kommer for at aflevere deres børn osv.

Børnene går som regel i gang med at lege. Enten i deres klasse eller i fællesrummet. Nogle børn har brug for at starte på en stille måde, mens andre gerne vil ud og have gang i dagens første fodboldkamp. Der tegnes, bygges med Lego, ordnes Magic kort og meget andet.

Man kan se etagen som et hjem, hvor klasselokalerne svarer til hjemmets børneværelser, og hvor fællesrummet svarer til køkken-alrummet, hvor man altid kan finde en voksen – og hvor maden og drikkevarerne findes.

Man kan altid finde en voksen, der vil hjælpe. De gemmer sig ikke bare på et lærerværelse, hvor børnene ikke må komme ind.

– Pige fra Rød etage

Undervisningen går i gang på Store Rød og Store Gul kl. 8.30 og på Lille kl. 9. Senest på det tidspunkt og meget gerne noget før skal alle børn være kommet. Vi har valgt en sen start på dagen, fordi det giver de enkelte familier den bedste mulighed for at kunne starte dagen i det tempo, der passer dem bedst.

Efter kl. 14.00 og indtil kl. 16.30 hvor skolen lukker hedder det igen fritidsordning. Nogle af børnene og nogle af de voksne går hjem, mens resten bliver.

Vi betragter vores fritidsordning som børnenes tid. Den starter efter en lang skoledag, hvor det er de voksne, der sætter dagsordenen, og hvor der er mange ting, man SKAL. Derfor mener vi, at det bør være børnene, der sætter dagsordenen for fritiden. I fritidsordningen skal man altså ikke forvente, at de voksne kl. 14.00 står parate med alle mulige forskellige voksenstyrede aktivitetstilbud. Vi er derimod et sted, hvor vi prøver at lave nogle rammer for, at børnene kan komme til at lege med hinanden. Vores erfaring er, at skolen er et vigtigt sted for leg, for vores børn bor mange forskellige steder i byen, og ikke alle har mulighed for at møde deres kammerater ude på vejen.

Vi kan sætte aktiviteter i gang, som vi erfaringsmæssigt ved er gode, men vi overtaler ikke børn til at være med, hvis de er i gang med noget andet og hellere vil lege. Aktiviteterne kunne f.eks. være at bage boller eller snobrød over bålet i Lille Gård, at gå i en af salene for at lege fangelege eller spille bold sammen med en af vores unge. Mange har lyst til at sidde i fællesrummet for at tegne, lave en perleplade eller spille et spil.

De voksnes og de unges rolle er primært at være opmærksomme på børnenes samvær og trivsel, at skabe rum og mulighed for børnenes leg og at tage del i den. Vi hjælper naturligvis de børn, der har brug for det. Det kan være med praktiske ting, men det kan også være at hjælpe med at løse sociale konflikter mellem børnene, eller at hjælpe en elev til at lege med nogle af kammeraterne.

Når børnene leger inde, er det i fællesrummet på etagen eller i et klasselokale; det vil primært foregå i deres eget lokale, der derfor også skal være indrettet, så det appellerer både til undervisning og til leg. Det vil medvirke til at give børnene et stærkere tilhørsforhold til deres klasselokale.

Børnene har 3 dage om ugen mulighed for at bruge skolebiblioteket. Her kan man finde en sofa i en stille krog og sidde og læse. Man kan spille spil med nogle kammerater, eller bruge en af de mange computere med adgang til de sider på internettet, skolen tillader.

FO’en holder åbent i første og sidste uge af sommerferien.

Klub Grøn for 6. og 7. årgang

Det er muligt at være på skolen fra kl. 7.00 og frem til kl. 16. Fra kl. 14.15 kan alle børn på Grøn deltage i et klublignende tilbud under tilsyn af 2 voksne.

Vi betragter også Klub Grøn som børnenes tid; den starter efter en lang skoledag, hvor det er de voksne, der sætter dagsordenen, Vi prøver at lave nogle rammer for, at de kan komme til at være sammen og lære hinanden endnu bedre at kende, så nye relationer på tværs af de gamle klasser opstår. Vores elever kommer fra en stor del af Aarhus, og Klub Grøn er derfor et vigtigt samlingssted for 6. og 7. klasse.

I klubben er det ofte børnene, der tager initiativ til at sætte en aktivitet i gang, og det er de voksnes rolle at hjælpe med at føre projekterne ud i livet. Hver dag er der kreative aktiviteter, som f.eks. at arbejde med keramik, tegne, male, lave gipsmasker, sy og strikke. Fællesrummet på Grøn er lavet til en hyggelig lounge, hvor man kan slænge sig i det bløde hjørne eller udfordre sinekammerater i et spil. I vores bestræbelse på at gøre Grøn til en sund etage giver vi mulighed for, at man kan bevæge sig. Det kan fx være at brænde krudt af i salen, danse til wii eller at gå i gården og lave mad over bål. I klubben er der også mulighed for at få lektiehjælp, hvis der er behov for det.