KOCHS Skoleorkester er et gratis tilbud til musikudøvende elever fra 6.-10. klasse.

Skoleorkester

Orkestrets primære funktioner er at spille på skolens mærkedage og ved enkelte lejligheder at fungere som akkompagnerende orkester for f.eks. skolens kor. Derudover er det tanken, at skoleorkestret skal virke som musikalsk inspiration for de yngre elever og holde de ældre aktive i musikken.

Der vil blive lagt vægt på at skabe en vis bredde både i orkestrets instrumentale sammensætning og i de musikalske udfoldelser. Ligeledes vil man gerne derigennem opretholde en vis kontinuitet blandt orkestrets medlemmer, hvis det er muligt.

Hvis du vil vide mere om KOCHS Orkester skal du kontakte orkesterlederen, Frederik Larsen.