Optagelsesprocedure ændres i forhold til 0. klasserne i skoleårene 2022/2023 og 2023/2024

Tidligere har vi foretaget en lodtrækning 1½ år før endelig optagelse af de kommende 0. klasses børn, men tiden er nu inde til at ændre denne praksis, således at I som forældre kan blive mere afklaret om jeres og jeres barns skolesituation.

Det betyder, at lodtrækningerne fremadrettet vil blive foretaget 3,5 år, før børnene skal starte i skole. Det giver et tidligere kendskab til endelig optagelse for jer og ligeledes vil de forældre som ikke får en plads være bekendte med deres eventuelle placering på vores venteliste.

Så derfor vil der blive foretaget ekstraordinære lodtrækninger henholdsvis den 12. maj for de kommende 0. klasses børn som skal starte i skoleåret 2022/2023 og igen den 9. juni for de kommende 0. klasses børn som skal starte i skoleåret 2023/2024.

Der bliver sendt direkte besked til alle de forældre som har børn stående på disse ventelister om den ændrede praksis.

Er der eventuelle spørgsmål til den ændrede procedure, er I altid velkommen til at kontakte os