Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 12.09.14

Vi havde inviteret alle skolens forældre til fælles forældrearrangement, for at sætte fokus på de voksnes ansvar i forbindelse med børnenes trivsel. Jeg er rigtig glad for den kæmpe store opbakning vi fik til arrangementet. Jeg synes, vi fik mange vigtige pointer med os fra foredraget, som jeg tror på kan hjælpe os med trivselsarbejdet i klasserne og dermed med børnenes læring.

Jeg vil kort ridse nogle af de vigtigste pointer op, så de, der ikke var med, kan få et lille indblik. Desværre bliver det her uden Jens Andersens nordjyske lune.

Den måde vi allerbedst hjælper vores børn, er ved at hjælpe med at styrke fællesskabet. Stærke fællesskaber er rammen for individets dannelse og udvikling, -ikke omvendt. Børn søger selv venskaber, men vi skal hjælpe dem med at skabe fællesskaber. Snævre venskaber er sårbare og sårbare relationer skaber sårbare børn. Vi passer i dag meget bedre på vores børn, end man gjorde før i tiden. Det er godt. Men det er ikke at passe på vores børn, at skåne dem mod udfordringer og lade dem slippe for de ting, de ikke lige har lyst til. Vi passer på vores børn ved at lære dem at tackle modstand og ved at udfordre dem og stille krav. Også når de bliver teenagere.

Jens Andersen talte om robuste børn. Et robust barn har nemmere ved at håndtere livet i skolen, det får mange venner, og det kan lære meget. Det er de voksne, hvor den følelsesmæssige tilknytning er størst – nemlig forældrene – der skal tage ansvaret for at give børnene robusthed via udfordringer, der skaber udvikling. Børns identitet opbygges af de historier, der fortælles om dem. Derfor har vi voksne en forbandet pligt til at være rollemodeller og være opmærksomme på, hvordan vi taler om andre, om klassen og om skolen. Vi skal altid tale positivt om andre børn og voksne, og hvis det er for svært så må vi tie stille. Vi må aldrig legitimere, at nogen skal behandles dårligt.

Det er vigtigt, at der er plads til alle i gode sunde fællesskaber.

Endnu engang tak for det store engagement.

HUSK: Det er fantastisk hvad børn kan, hvis de voksne kan!