Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 20.12.12

Jeg holder meget af juletiden på skolen.

I november og første halvdel af december afholder afdelingslederne og jeg teamsamtaler med alle skolens medarbejdere. Det er en travl tid, men også en rigtig god og givende oplevelse at snakke med alle medarbejderne og få et indblik i hvad der foregår i det enkelte team. Det er ikke så lidt!

Jeg skylder alle medarbejderne en stor tak for deres indsats.

Stille og roligt sniger julestemningen sig ind på skolen. Børn og forældre mødes om eftermiddagen og fletter hjerter, pynter op, spiser æbleskiver og julehygger. Der er nissehuer, julesange, kalendergaver og drillenisser i klasserne. Juletræet bliver tændt og Luciaoptoget kommer forbi. Den sidste uge intensiveres julestemningen på rød og gul. Der produceres julegaver, synges julesange og fællesrummene dufter af kanel og nelliker.

I skrivende stund – dagen før juleafslutningen- er der hektisk aktivitet for at få de sidste julegaver færdige. Mit kontor besøges den sidste uge løbende af medarbejderne der kommer forbi og får en julegave og et juleknus.

I morgen kl.11, når jeg går ind i kirken, regner jeg med, at bunkerne på mit skrivebord er væk (i hvert fald de akutte), så jeg kan nyde stemningen i kirken, når børn, forældre, bedsteforældre, tidligere elever og personale er sammen for at ønske hinanden glædelig jul, for derefter at gå glade og stemningsfulde på juleferie.

Efteråret har været travlt og spændende. Skolerne udfordres på mange områder i denne tid. Vi udfordres økonomisk med lavere tilskud samtidig med at kravene stiger. Der er mange meninger om opgaver, som skolen skal løse bedre. Både folkeskolen og de frie skoler. Jeg har netop læst forslaget til den nye folkeskolereform ”Gør en god skole bedre”. Overordnet synes jeg, den indeholder mange spændende tanker. Det er godt for hele den danske grundskole med et ambitiøst skoleforlig. Længere skoledage, flere forskellige aktiviteter, børn og voksne skal være mere sammen, integration af børn med særlige behov, lærere og pædagoger skal supplere hinanden, større inddragelse af forældrene omkring klassens trivsel, fokus på uddannelse af lærerne, integration af IT og meget mere.

-Jamen vi gør det jo allerede!

Ja, som én sagde til mig: Når der laves reformer kigger de jo altid efter, hvad de gør på de fremmeste skoler. Jeg er nu sikker på, at vi kan have glæde af at kigge nærmere på forslaget, og se om vi kan hente inspiration. Vi kan sikkert også ”gøre en god skole bedre”. Vi er ikke forpligtede til at følge folkeskoleforliget. Muligvis er der områder, hvor vi slet ikke ønsker at være med. Men det skal være et aktivt valg. Hvis vi holder fast i, at man først skal have engelsk i 3 og ikke i 1. klasse, som der foreslås, skal vi vide hvorfor. Vi har vores berettigelse som fri skole ved at være et alternativ til folkeskolen. Men et bevidst alternativ.

De sidste 5 linjer i den 53 sider lange forligsforslag handler om de frie skoler. Regeringen vil sikre, at tilskuddene til de frie skoler tilpasses, så skolerne får tilsvarende muligheder for at øge kvaliteten i undervisningen som folkeskolen.

Vi skal sikres midler så vi også kan kvalitetsudvikle.

Det vil vi glæde os til!

Nu er det tid til ferie.

Jeg håber I alle får en dejlig juleferie med tid til nærvær med dem, I holder af. Rigtig glædelig jul og de bedste ønsker for et godt 2013 og tusind tak til jer alle, børn, forældre og medarbejdere for et dejligt 2012.

God ferie og på gensyn 3. januar.