Skrevet af Sofie Ahlgren, medlem af Fællesbestyrelsen og forælder i 0.b, 26.11.13

Lejrture og fællesarrangementer gavner det sociale miljø og fællesskabet på N. Kochs Skole. Eleverne er særligt gode til at samarbejde og til de praktisk musiske fag. Det er godt, at fritidsordningen er en integreret del af skolen. Medarbejdere, forældre og børn bliver mødt på en anerkendende måde. Hjemmebesøgene er et godt fundament for dialog mellem skole og hjem. Og så har vi gode venner på Kochs.

Det er noget af det, vi er allermest enige om ifølge profilanalysen, som elever, forældre og medarbejdere har besvaret i efteråret 2013. På en skala fra 1-7 giver vi i gennemsnit 5,28 i score.

Analysen er med til at danne et billede af, hvordan vi oplever vores skole, men resultaterne skal også bruges til at fejre det, vi er gode til og undersøge, hvad vi kan og skal gøre ved det, vi er knap så gode til.

Vi scorer højest på det sociale miljø, dialog og elevkompetencer og lavest på fysiske rammer og struktur – hvilket ifølge undersøgelsen også er de områder, vi vurderer er mindst vigtige. Men også undervisning og faglighed, ligger vi lidt lavere på, og især vikartimerne får en overraskende lav vurdering.

Toiletforholdene er noget af det, der får allermest kritik sammen med indeklimaet på Rød/Gul. Vi efterlyser desuden mere fælleskultur på tværs af etagerne og i 10. Klasserne på tværs af linjer.

Noget af det analysen gør opmærksom på, arbejder vi allerede på; for eksempel Klubben på Grøn og indeklimaet på Rød/Gul. Noget kan vi tage fat på med det samme, mens andet kræver en længere proces at ændre. Nu ligger der et stort arbejde foran os med at undersøge og debattere yderligere, så vi kan nå til bunds i, hvad det handler om.

Men det er også værd at fokusere på det, vi er bedst til og enige om er vigtigt – og måske gøre endnu mere af det.

Vi er glade for, at så mange tog sig tid til at svare og for alle kommentarerne, som hjælper os med at blive klogere på, hvad der ligger bag ved søjlerne. Vi er i Fællesbestyrelsen sammen med lærerne i gang med at prioritere arbejdet og vil orientere og invitere jer ind undervejs.

Du kan se undersøgelsens hovedpointer ved at følge linket herunder. Hvis du er interesseret i at dykke dybere i tallene, kan du henvende dig til Lisbeth.

Bemærk: Undersøgelsen måler både vigtighed og enighed, og det er værd at holde de to ting op imod hinanden. Når vi synes skolen er mindre god til noget, som vi heller ikke synes er vigtigt, er det måske knap så – ja, vigtigt.

God læselyst!

Profilanalyse Hovedkonklusioner nov2013