Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 09.09.13

Det er en helt særlig fornemmelse, når jeg en augustdag byder velkommen til 48 små forventningsfulde og lidt betuttede børn med flotte nye skoletasker, der står i lille gård, på deres allerførste skoledag. Jeg fortæller dem, at de er de vigtigste på skolen. Det er børnene vi laver skole for. Så vokser de en lille smule, og går hjem og finder sig selv på hjemmesiden og Facebook, så de kan se, at det altså ER rigtigt, de ER meget vigtige på N Kochs Skole.

Jeg bliver altid lidt ydmyg, når jeg står og kigger ud over dem og ikke mindst deres forældre, der har valgt, at det er N. Kochs Skole, der skal være den skole, der de næste 10 år skal være en helt central del af deres børns liv, og dermed også af deres eget liv.

Hvilke forventninger har de til os? Hvad er det for en skole de har valgt?

Ved de det? Ved vi hvad de forventer? Ved de hvad vi forventer af dem?

På N. Kochs Skole er vi stolte over og glade for vores skole. Vi er stolte over vores værdier, og vi synes, vi kan en masse, gør en masse og vil en masse. Det oplever jeg heldigvis også, at de fleste børn og forældre synes. Men hvis vi skal styrke værdierne og fortsat være pædagogisk visionære og den attraktive skole, vi er nu, så er det ikke nok, at vi selv ved, at vi er gode, så skal vi kunne sætte ord på hvad vi er gode til. Det er vigtigt, at de forældre, der vælger skolen, ved hvad det er for en skole de vælger. At de vælger os for dét vi står for og ikke for at slippe for noget andet.

Derfor har bestyrelsen gennem længere tid arbejdet på at få lavet en analyse af skolens profil. Vi er nu klar med spørgeskemaerne, der i løbet af et par uger vil blive sendt ud til både børn, forældre, medarbejdere og nogle eksterne. Analysen er lavet, så den ikke blot skal give et billede af hvad vi er og kan. Den skal samtidig fortælle, hvordan de forskellige områder vægtes, altså hvor meget betyder det for dig, om skolen er god eller mindre god til netop dette?

Vi glæder os rigtig meget til at se rapporten, og håber den kan gøre os opmærksomme på, om der er noget vi ønsker at vægte anderledes eller nye områder der skal udvikles. Derudover forventer vi, at analysen kan hjælpe os med at kommunikere vores værdier tydeligere.

Vi bombarderes med krav og forventninger på den ene side, og økonomiske nedskæringer på den anden. Der er netop vedtaget en ny folkeskolereform. Den er vi ikke forpligtede på at følge, men der er en masse tiltag, som vi bør forholde os til. Skal vi også have engelsk fra 1. klasse? Samtidig peger den nye finanslov på, at vores årlige tilskud beskæres med op mod 1 mio. kr. næste år, -i forlængelse af tre år med nedskæringer forud for det.

Vi kan ikke det hele. Netop i den situation er en profilanalyse et vigtigt redskab, så vi får prioriteret rigtigt, og ikke blot fristes til at løbe med. Vi skal bruge vores ressourcer på netop dé områder, der underbygger vores værdier og gør N. Kochs Skole til den skole, den er. -Den skole som 48 forældrepar hvert år vælger at lade deres børn starte på, fordi vi kan og vil noget, som de synes er vigtigt for deres børn. Det må vi ikke give køb på.

Vi håber derfor meget, I vil hjælpe os med at besvare spørgeskemaerne, når de kommer ud og vi håber, I vil komme på årsmødet 11. oktober, der er et andet sted, hvor man kan give sin mening til kende. Vi har brug for jeres hjælp til at lave en god skole. Det er nemlig en vigtig del af vores værdigrundlag, at vi gør tingene i fællesskab.