Skrevet af Sofie Ahlgren, medlem af Forældrebestyrelsen og mor til Kalle i 1.b, – 31.05.15
Jeg læser en bog på engelsk om hinduguder og myter for Kalle, 1.b. Først på engelsk og så oversætter jeg til dansk. Men det sker, at jeg støder på ord, som er svære at oversætte. Da jeg tøvede med oversættelsen af ’torch’, kom Kalle hurtigt til hjælp: ”Er det t-o-r-c-h, så betyder det fakkel.” Minecraft, selvfølgelig.

Kalle har ikke engelsk i skolen endnu, men han møder det, når han spiller Minecraft, ser tv, læser, hører musik og i mødet med folk fra andre lande. Så hvorfor ikke også gøre det til en del af hans skoleliv?

På Kochs Skole har vi tradition for at prioritere sprogkundskaber højt. Det ruster børnene til en global verden – hvor fællesskabet også rummer de, der ikke taler dansk. Og nu har vi besluttet, at engelsk flytter ind på Lille Rød og Lille Gul efter sommerferien. Men ikke i form af ugentlige moduler. Vi har startet et udviklingsprojekt, hvor vi afprøver forskellige undervisningsformer for at finde ud af, hvordan børnene bedst lærer engelsk i 0. – 2. klasse. Det kan være i en emneuge, i engelske sange i musik eller lignende. Sproget skal tales, synges og leges ind. Og det bliver ikke på bekostning af engelsk i de større klasser (undersøgelser viser, at tidlig andetsprogsundervisning ikke forbedrer børns sprogkundskaber, hvis timerne blot tages fra sprogmoduler senere i skoleforløbet). På de højere klassetrin har vi på Kochs Skole altid haft mere engelsk end i folkeskolen, og det vil vi fortsat have.

Allerede i sommerferien vil mange af børnene lege med engelsk, når de møder op til Summer School og får sprog ind med teater, sport og udeliv. Og efter sommerferien begynder de første elever i niende klasse at forberede sig til en valgfri Cambridge-eksamen, der sikrer, at også de dygtigste elever bliver udfordret. Samtidig starter Jannie Hesselbjerg som projektleder, og sammen med ledelse, lærere og bestyrelse skal hun undersøge mulighederne for at starte et engelsksproget spor på Kochs. Det er et initiativ, vi i fællesbestyrelsen har arbejdet på i noget tid, og som vi synes er utroligt spændende. Men det er også et udfordrende projekt for både skolens ansatte, elever og forældre.

Alle disse internationale initiativer skal naturligvis vokse ud af Kochs’ værdier og i respekt for alt det, der fungerer. Vi skal udvikle os samtidig med, at vi værner om vores traditioner og Kochs kultur. Det tror vi på, vi kan.

So maybe I should end this blog in English. (And if I need some help, I can always ask Kalle). The school should be a torch that lights the path of our children in a global world. See you at a bit more international school after the summer break!

Written by Sofie Ahlgren, member of the school board at N. Kochs School, Trøjborg, Aarhus, Denmark, The World, The Milky Way, The Universe