Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 06.11.12

Under mottoet ”De frie grundskoler – en del af den danske grundskole” forsøger skoleforeningerne at fortælle, at vi er en vigtig brik i den danske

Skoleforeningerne for de Frie Grundskoler (–dét der i daglig tale hedder privatskoler) er gået sammen i kampen mod –nej IKKE mod folkeskolen, tværtimod i kampen mod den misforståelse, at frie grundskoler og folkeskoler er konkurrenter, der modarbejder hinanden. Under mottoet ”De frie grundskoler – en del af den danske grundskole” forsøger skoleforeningerne at fortælle, at vi er en vigtig brik i den danske grundskole. Sådan har det fungeret godt i mange år. Danmark har haft en god og velfungerende folkeskole og som supplement til den, har vi haft en fri grundskole, hvor de forældre, der har ønsket, at deres børn skulle gå på en skole med et særligt værdigrundlag, havde mulighed for at vælge det. De skulle blot betale noget for dette frie valg.

I de seneste år er der desværre blevet stillet spørgsmål ved dette. Der er blevet skabt et billede af de frie skoler som nogle, der koster samfundet mange penge, som har særligt favorable vilkår, som ikke tager del i dét ansvar, det er, at være grundskole i Danmark, og som derfor udkonkurrerer folkeskolen, der står tilbage med al besværet. Alle disse påstande kan tilbagevises, hvilket Danmarks Privatskoleforening har gjort i pjecen ”Fordomme og Fakta”. Pjecen kan findes på www.Privatskoleforeningen.dk. Men opfattelsen er desværre blevet meget udbredt i de seneste år, måske i takt med den økonomiske krise. Men krisen rammer os alle, og det dummeste, vi kan gøre, er at bekæmpe hinanden.

Vi skal i stedet stå sammen og i fællesskab kæmpe for at genfinde respekten for grundskolen. Både folkeskolen og den frie grundskole. Så længe der holdes liv i påstanden om, at de frie skoler er en trussel mod folkeskolen og ikke et supplement forstærkes problemet. Politikerne beskærer i tilskuddet i forbindelse med finansloven, for ”nu skal de frie skoler endelig ikke have det for godt”. Dette resulterer i, at skolerne er nødt til at hæve skolepengene, hvilket kan få den konsekvens, at ikke alle har råd. Dette har netop været ét af kritikpunkterne mod de frie skoler.

Når der går rygter om, at privatskoler har særligt favorable vilkår i forhold til ”den forarmede folkeskole”, vælger forældre privatskoler som et fravalg af folkeskolen og ikke som et tilvalg af et særligt værdigrundlag, hvilket ellers er hele grundtanken, og dét som det danske skolesystem har fungeret så godt med i så mange år. Når politikere næsten ikke tør sige højt, at de har valgt en fri skole til deres barn, er de med til at anerkende præmisserne om, at valget af en fri skole er et valg, der skader folkeskolen. Det er skidt for privatskolerne, at de skydes dette i skoene, men det er så sandelig også skidt for folkeskolen, der kommer til at fremstå som noget, man kun er en del af, hvis man er tvunget til det, frem for dét den for langt hovedparten er:

En god skole med engagerede lærere og en masse god undervisning. Derfor hilser jeg kampagnen fra skoleforeningerne velkommen. Jeg håber mange vil støtte op om kampagnen. -Alle os der holder af den danske grundskole. Både folkeskolen og den frie grundskole. Kampagnen består dels af tre landsdækkende annoncer i de store dagblade 7., 9. og 13. november. Men I kan også selv være aktive via Facebooksiden www.facebook.com/defriegrundskoler. Eller søg på De Frie Grundskoler på Facebook.