Skrevet af Sofie Ahlgren, medlem af Forældrebestyrelsen og forælder i 0.b, – Indlæg i Information 20.02.14

Privatskoler bliver i stigende grad et valg, kun de velhavende har råd til. Det sker, fordi staten skærer i støtten og presser skolerne til at opkræve flere skolepenge, og det skaber på sigt en større ulighed i samfundet.

I England er privatskoler allerede nu kun for de rigeste borgere, der har råd til at betale store summer for deres børns skolegang. Toppen af det engelske samfund i dag domineres af de syv procent, der har gået på privatskole, og det er problematisk. Det skader sammenhængskraften i et samfund, når de magtfulde ikke har noget forhold til det offentlige skolesystem.

Hvis regeringen herhjemme bliver ved med at skære i støtten til privatskoler, er det måske der, vi ender. Men er det dét, vi vil?

Da friskoleloven blev gennemført i 1970, fik privatskoler 85 procent i støtte af, hvad kommuneskolerne fik. Tanken var, at de frie skoler skulle være en mulighed for alle.

Da jeg gik på privatskole i 80’erne, kostede det stort set det samme som en kommunal fritidsordning. Mange af mine skolekammerater havde enlige, ufaglærte forældre. Vi havde værdierne til fælles – ikke årsindkomsten.

Siden da er støtten raslet nedad. Sidste år fik privatskoler 72 procent af, hvad en kommuneskole får – i år er det 71 procent. Da der samtidig spares på folkeskolen, bliver privatskolerne dobbelt ramt. For en privatskole med knap 600 elever betyder det en lille million kroner mindre at lave skole for om året.

Besparelser øger ulighed

På privatskolen N. Kochs Skole har vi sparet alle de steder, vi kan forsvare. Der er i bogstaveligste forstand lukket for det varme vand. Vi vil gerne være en skole for alle – ikke kun dem med penge – men vi vil samtidig ikke lade besparelserne gå ud over børnenes læring. Så for tredje gang på fem år, sætter vi forældrebetalingen op. Vi har oprettet en hjælpepulje til de svagest stillede forældre, men det er ikke tilstrækkeligt. De enlige, ufaglærte forældre har ikke længere et valg.

Loven om frie skoler har vi stadig for at give forældrene et valg, og fordi frie skoler giver sund inspiration til folkeskolen og det omkringliggende samfund. Men den økonomiske støtte afspejler ikke længere opbakning til at vælge frit. Hvis regeringen fortsat ønsker de frie skoler og det frie skolevalg, så bør de sætte støtten op – ikke ned.

Se artiklen på Informations hjemmeside: – http://www.information.dk/488648