Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 15.08.14

Alle lærerne startede torsdag og fredag i sidste uge med fællesmøder, planlægning, førstehjælpskursus, fagudvalgsmøder, klargøring af klasserne osv.
Mandag bød jeg velkommen til 1.-9. klasse og til 3 nye 10 klasser.
Onsdag startede 48 forventningsfulde børn i 0-klasse.
Skønt atter at have skolen fuld af glade børn.

Og hvad er det så for en skole de starter i?
Hvis de har hørt meget radio eller set meget TV de seneste uger, tænker jeg, at det må være med en vis skepsis man ser frem til 10 års skolegang.
Der har været debatteret tvungen lektiecafe, lange skoledage, mislykket inklusion, lærerne der som fabriksarbejdere skal stemple ind og ud osv. osv.

Som i så mange andre sammenhænge er der flest mediehistorier om dét, der ikke fungerer, og jeg ved, der er meget i forbindelse med ny skolereform og ny arbejdstid, der ikke fungerer. Men jeg ved også, at der findes rigtig mange gode historier og rigtig mange engagerede lærere, der er glade for deres arbejde. De historier håber jeg, man også vil huske at stille skarpt på.

Jeg tror på, at de nye børn i 0. klasse og alle de andre på Kochs Skole trygt kan gå fremtiden i møde i forvisning om, at vi vil komme til at fortælle rigtig mange gode historier.

Nogle ting er anderledes end de plejer:

Vi har etableret et ressourcecenter, hvor vores forskellige vejlederfunktioner samles under én hat, vi har  en ny måde at tilrettelægge lærernes arbejdstid på, vi har indført en ny ledelsesstruktur med to fuldtids pædagogiske ledere for at skabe bedre muligheder for- og øget fokus på- den pædagogiske udvikling på skolen og en fælles retning for denne, vi har skabt bedre mulighed for at lærerne kan finde tid til samarbejde på tværs, vi har sat særlig fokus på overgangen fra rød-gul til grøn, vi har i 6.-10. klasse indført et ekstra kvarter hvor lærerne er i klassen mens børnene spiser, så vi sikrer, at de har tid til at få noget at spise, osv.

-Jeg kunne nævne en masse andet nyt, men først og fremmest fortsætter vi med endnu mere af alt det gode vi allerede gør,

Vi har stadig de samme værdier, vi har stadig fokus på, at vi er her for at lave verdens bedste skole for og med børn, forældre og medarbejdere.

Jeg glæder mig til et rigtig godt og udbytterigt år.