Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 29.10.13

– hed et tillæg til Politiken i lørdags, hvor der blev sat fokus på mangfoldigheden i de danske grundskoler.

Mangfoldighed repræsenteret ved den unikke model, vi har i Danmark, hvor frie grundskoler, der bygger på et særligt værdigrundlag, supplerer folkeskolen.

Der er nu vedtaget en ny folkeskolereform med mange spændende tiltag. Jeg synes det er godt at folkeskolen får et løft. Vi er interesserede i en god og velfungerende folkeskole, som vi kan være et godt supplement til.

Vi er som privatskole ikke forpligtet til at følge folkeskolereformen. Det er netop vores forskellighed fra folkeskolen, der gør, at det giver mening at have en fri grundskole. Det er dét, der sikrer forældrene et mangfoldigt skolevalg.

Vi skal selvfølgelig forholde os til folkeskolereformen og se, om der er områder, vi skal lade os inspirere af.

Er der noget i den nye folkeskolereform, vi kan tage til os for at gøre vores skole bedre med udgangspunkt i vores værdier?

Men vi skal også turde sige, hvad vi ikke ønsker at gøre, fordi vi har valgt at vægte noget andet.

”Jeg synes det er en stor kvalitet ved det danske skolesystem, at vi har en fri grundskole, som supplement til folkeskolen” sagde undervisningsminister Christine Antorini, da hun i fredags holdt oplæg og svarede på spørgsmål ved Privatskoleforeningens årsmøde.

Jeg oplevede en engageret minister, der brænder for sit område og som har nogle visioner for skolen. Hun tilkendegav tydeligt, at disse visioner også omfatter de frie skoler.

Desværre kunne vi ikke få ministeren til at love, at hun vil kæmpe for at trække de besparelser tilbage, der har ramt de frie skoler de seneste år.

Det er en udfordring at være fri skole i en tid, hvor folkeskolen tager nogle store skridt samtidig med, at der forholdsmæssigt skæres betydeligt mere i tilskuddet til de frie skoler end i udgifterne til folkeskolen,

Den nemme løsning ville for os være at hæve skolepengene tilsvarende, men det har været vigtigt for os at fastholde skolepengene på et niveau, hvor det frie valg er for alle uanset social status.

Skolevalget er vigtigt for både børn og forældre.

For at vise mangfoldigheden i skolerne og for at kvalificere forældrenes valg, har en del frie grundskoler skoler besluttet at invitere indenfor til Åben Skole torsdag d. 7. november.

Vi inviterer børn og forældre, der gerne vil vide mere om N. Kochs Skole til at komme og besøge vores fritidsordning kl. 15.30. Se vores lokaler, tale med nogle børn og lærere og mærke stemningen.

Derefter vil der kl. 16.30 være mulighed for at høre mere om skolen.

Vi fortæller overordnet om skolens ideer, men også mere konkret om struktur og dagligdagen både i indskoling og overbygning.

På mødet vil I også møde forældre fra bestyrelsen, der fortæller om skolen fra en forældrevinkel.

Vi håber det kan bidrage til at kvalificere skolevalget. Vi ønsker, at valget af N. Kochs Skole er et tilvalg af dét, vi gør frem for et fravalg af noget andet.