Skrevet af Lisbeth Qvortrup, skoleleder, 05.07.13

Så blev det tid til at holde ferie efter et intenst og begivenhedsrigt skoleår.

Alle skoleår er selvfølgelig begivenhedsrige for dem, det hele handler om: børnene. Små og store oplevelser, venskaber, ny viden, udfordringer, glæder, ture, smil, bekymringer, håb, sejre osv. Tag en tur på vores nye hjemmeside (www.kochs.dk), på intra eller på facebook (https://www.facebook.com/pages/N-Kochs-Skole/160928943960203) og få et glædesfyldt kig ind i endnu et begivenhedsrigt år på skolen.

Men dette skoleår har også været begivenhedsrigt udenfor klasserne og skolen. Skoleåret 2012-2013 vil nok blive husket som året, hvor der var lærerlockout. Jeg mindes ikke, at der i min tid har været så meget fokus på skole, som der har været i år. Alle har haft en mening om skolen, om undervisning, om hvad børnene skal undervises i, hvor længe og af hvem. Om lærere, om hvor meget eller lidt de arbejder eller bør arbejde, om skoleledere og om hvorvidt det er på tide, at de nu begynder at bestemme eller om det tvært imod vil ødelægge skolen, hvis de gør.

Det har til tider været svært at navigere i, og processen har været konfronterende og ikke særlig konstruktiv, men jeg kan kun være glad for den øgede fokus, der i Danmark er kommet på skolen. Jeg tror, vi kan udnytte denne fokus på en god måde, hvis vi går konstruktivt ind i dialogen, og ikke lader frustrationen over lockouten vinde. Skolen er sat på den politiske dagsorden og det skal vi udnytte til en snak om værdier og visioner for fremtidens skole.

Jeg synes, det er lykkedes os her på skolen at komme godt i gennem lockoutperioden uden at grave grøfter. Vi har bevaret tilliden til hinanden og bevaret vores fokus: At vi sammen vil lave en god skole for vores børn med udgangspunkt i vores værdier. Tak for det til både medarbejdere og forældre. Det gør mig glad og optimistisk på fremtiden.

Vi har en masse spændende opgaver foran os det kommende år: Vi har valgt at sætte fokus på inklusion. Alle lærere skal have et kompetenceløft, således at vi bliver bedre til at lave skole for børn med forskellige forudsætninger. Umiddelbart efter sommerferien gennemfører vi vores profilanalyse, der skal hjælpe os med at blive skarpere omkring vores værdier. Er vi den skole, vi siger vi er? Hvad vil vi? Hvad er vi gode til? Hvad gør N. Kochs Skole til noget særligt? Resultaterne af analysen vil blive fremlagt på årsmødet til oktober, hvor I naturligvis alle er velkomne.

Vi bliver udfordret af de mange tiltag, der er i spil på folkeskoleområdet. Vi er som privatskole ikke forpligtede til at følge det nye folkeskoleforlig, men selvfølgelig skal vi kigge dem over skulderen og se, om der er noget, vi skal lade os inspirere af. Svarene på profilanalyse, kan måske også inspirere os til helt andre nye spændende tiltag.

Samtidig med at vi både udefra og indefra inspireres til fortsat udvikling, beskæres tilskuddet til privatskoler yderligere. De snævrere økonomiske betingelser for privatskolerne er blevet et vilkår, som vi er tvunget til at navigere ud fra. Det begrænser naturligvis vores udfoldelsesmuligheder, men også her er vi blot nødt til at tage udfordringen op, holde fast i vores værdier og sammen finde frem til, hvordan vi bedst udnytter vores økonomiske ramme til glæde for vores børn.

Vi er heldigvis fortsat rige på engagerede børn, forældre og medarbejdere; og vi kan rigtig meget sammen.

Tusind tak for det.
Tak for i år til jer alle og rigtig god sommer.

Lisbeth